Prijava na izobraževanje

Varna vožnja za voznike začetnike

Program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike

»
Od 13.08.2010 naprej je za voznike začetnike po opravljenem vozniškem izpitu predpisano obvezno dodatno usposabljanje za voznike motornih vozil kategorij A2 ali A ali B. Program dodatnega usposabljanja voznikov od 01.07.2011 vključuje vadbo varne vožnje in skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa v skupnem trajanju 10 pedagoških ur.

Program dodatnega usposabljanja mora opraviti vsak voznik začetnik, ki ima v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je tu tudi opravil vozniški izpit ter pridobil vozniško dovoljenje A2 ali A ali B kategorij, in imetnik vozniškega dovoljenja, ki je pridobil slovensko vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij A2 ali A ali B na osnovi veljavnega vozniškega dovoljenja izdanega v tujini (če je od izdaje tega vozniškega dovoljenja minilo manj kot leto dni), in v državi, kjer je pridobil vozniško dovoljenje, ni opravil dodatnega programa za voznika začetnika.

Kandidatom za voznike motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, ki so opravili vozniški izpit in pridobili vozniško dovoljenje vključno do 12.08. 2010, in tistim, ki so vozniško dovoljenje za kategorijo A2 ali A ali B pridobili pred tem datumom ter so kasneje še pridobili dodatno vozniško dovoljenje za katero iz omenjenih kategorij, se vozniško dovoljenje podaljša brez opravljenega dodatnega usposabljanja. Vsem ostalim kandidatom za voznike, ki so vozniško dovoljenje pridobili po 13.08.2010, ne glede na to, če so preizkus znanja opravili pred tem datumom, se jim ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izda tudi karton voznika začetnika za spremljanje njihovega dodatnega usposabljanja, ob podaljšanju vozniškega dovoljenja pa morajo upravnemu organu predložiti tudi potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.

Programa dodatnega usposabljanja enodnevne vadbe varne vožnje z vključeno skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega promet mora voznik začetnik opraviti po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja. Ko voznik začetnik opravi predpisan program dodatnega usposabljanja, se mu podaljša vozniško dovoljenje.

Program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike obsega:

Vadbo varne vožnje - vsebuje teoretični in praktični del in traja 7 pedagoških ur.

Teoretični del ( 1 ura) je sestavljen iz naslednjih tem: Praktični del ( 6 ur) za posamezno kategorijo je sestavljen iz naslednjih tem:

Skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.

Na delavnici se udeleženci soočijo s tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami. Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure.

Delavnica vključuje : Cilj delavnice je voznikom začetnikom vzbuditi zavest o tveganjih, ki so najpogostejši vzrok za nastanek prometne nesreče, ter njihovimi posledicami, da bodo prepoznali razloge za prilagajanje vožnje svojim sposobnostim in se ne bodo prepustili motečim vplivom.

Opravljeno obveznost izvajalec po končanem usposabljanju potrdi v KARTON VOZNIKA ZAČETNIKA, ki ga kandidat dobi ob dvigu vozniškega dovoljenja na Upravni enoti.

Vsi udeleženci dodatnega usposabljanja za voznike začetnike po opravljenem programu prejmejo kupone v skupni vrednosti 150,00 EUR, ki so unovčljivi pri sklenitvi zavarovanja pri zavarovalnici Tilia d.d.