07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Državne štipendije - sprememba v letu 2019!

Od 1. 1. 2019 bodo do državne štipendije upravičene tudi osebe, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 659,30 evrov.
 
Do sedaj je cenzus za pridobitev državne štipendije znašal 576,89 EUR, zaradi odprave varčevalnih ukrepov in posledično sprostitve celotnega zadnjega 5. dohodkovnega razreda pa bodo do štipendije upravičene tudi osebe, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana znaša od 576,90 do 659,30 evrov. Državna štipendija v zadnjem dohodkovnem razredu znaša 35 evrov za mladoletne in 70 evrov za polnoletne upravičence (+ morebitni dodatki k štipendiji). S tem bo do državne štipendije upravičenih okoli 8500 dijakov oz. študentov več.

Dijaki in študenti morajo vlogo vložiti na pristojni center za socialno delo že od 1.12.2018 dalje, da bodo z januarjem že upravičeni do štipendij. Vloge morajo vložiti v decembru 2018 tisti:
  • ki jim je bila štipendija zavrnjena zaradi preseganja cenzusa in
  • ki jim državna štipendija v šolskem / študijskem letu 2018/2019 miruje zaradi preseganja cenzusa.
Če dijak ali študent prvič vlaga vlogo za priznanje pravice do državne štipendije, mora kot doslej vložiti vlogo na predpisanem obrazcu (papirna ali elektronska vloga). Ker je pravica vezana na šolsko/študijsko leto, torej meseca avgusta (za dijake) oz. septembra (za študente).
 
S 1. 12. 2018 pa se spreminja tudi postopek podaljševanja pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, saj bo to naredil CSD avtomatično po uradni dolžnosti.

Objava: 15.12.2018
Ostale objave...
KRIZNI DODATEK ZA REDNE ŠTUDENTE
Vsi redni študenti bodo prejeli krizni dodatek, ki ga je določila vlada RS.
Objava: 30.03.2020
PREDNOST PRIJAVLJENEGA DELA
S 1. marcem se pričenja vseevropska kampanja imenovana 'Prednosti prijavljenega dela'(Benefits of declared work).
Objava: 02.03.2020
POSLOVANJE ŠTUDENTSKEGA SERVISA V ČASU EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19
Vse stranke obveščamo, da Študentski servis Posavc zaradi razglašene epidemije virusa COVID-19 posluje le preko elektronske pošte ali telefonskega klica.
Objava: 16.03.2020
ELEKTRONSKO OBRAČUNAVANJE NAPOTNIC
Elektronsko obračunavanje napotnic.
Objava: 20.03.2020
ODPOVED VSEH TEORETIČNIH IN PRAKTIČNIH USPOSABLJANJ
Do nadaljnjega so odpovedana vsa teoretična usposabljanja.
Objava: 16.03.2020
POSLOVANJE POSLOVALNIC DRUŽBE POSAVC
Z dnem 16.03.2020 zapiramo vse poslovalnice družbe Posavc d.o.o.
Objava: 16.03.2020
Potni stroški za opravljeno študentsko delo
Študenti in dijaki lahko uveljavljate potne stroške za opravljeno študentsko delo.
Objava: 20.01.2020
Obvestilo o letnem zaslužku študentov in dijakov
Obvestilo je na voljo v aplikaciji "Nakazila"
Objava: 22.01.2020
VIŠJA MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA DELA UPOKOJENCEV
S 01.02.2020 je višja minimalna urna postavka za začasna in občasna dela upokojencev, ki znaša 5,05 EUR.
Objava: 03.03.2020
© 2020, Posavc d.o.o. | O piškotkih