07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Interni akti varnosti in zdravja pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Da delodajalec zagotovi bolšje in varno delovno okolje, mora sprejeti naslednje interne akte:

1. NAČRTOVANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.
 
2. NEVARNOST ZA NASILJE TRETJIH OSEB
Delodajalec mora na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb, poskrbeti za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje zmanjšata in ki omogočata dostop pomoči na ogroženo delovno mesto. Delodajalec mora načrtovati postopke za primere nasilja in seznaniti z njimi delavce, ki na takih delovnih mestih delajo.
 
3. NASILJE, TRPINČENJE, NADLEGOVANJE, PSIHOSOCIALNO TVEGANJE
Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.
 
4.PREPOVED DELA POD VPLIVOM ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH SUBSTANC
Delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. Delodajalec ugotavlja psihofizične sposobnosti delavca po postopku in na način določenima z internim aktom delodajalca. Delodajalec mora odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa delavca, ki je delal ali je bil na delovnem mestu v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
 
Posavc d.o.o. vam nudi izdelavo:
  • Programa promocije zdravja na delovnem mestu,
  • Pravilnika o ukrepih za varovanje delavcev pred nevarnostim za nasilje tretjih oseb,
  • Pravilnika o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in
  • Pravilnika o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu.
Za izdelavo internih aktov nas lahko pokličete na 07/49-90-481 ali nam pošljete elektronsko sporočilo na ctv@posavc.si.

Objava: 09.02.2017
Ostale objave...
KRIZNI DODATEK ZA REDNE ŠTUDENTE
Vsi redni študenti bodo prejeli krizni dodatek, ki ga je določila vlada RS.
Objava: 30.03.2020
PREDNOST PRIJAVLJENEGA DELA
S 1. marcem se pričenja vseevropska kampanja imenovana 'Prednosti prijavljenega dela'(Benefits of declared work).
Objava: 02.03.2020
POSLOVANJE ŠTUDENTSKEGA SERVISA V ČASU EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19
Vse stranke obveščamo, da Študentski servis Posavc zaradi razglašene epidemije virusa COVID-19 posluje le preko elektronske pošte ali telefonskega klica.
Objava: 16.03.2020
ELEKTRONSKO OBRAČUNAVANJE NAPOTNIC
Elektronsko obračunavanje napotnic.
Objava: 20.03.2020
ODPOVED VSEH TEORETIČNIH IN PRAKTIČNIH USPOSABLJANJ
Do nadaljnjega so odpovedana vsa teoretična usposabljanja.
Objava: 16.03.2020
POSLOVANJE POSLOVALNIC DRUŽBE POSAVC
Z dnem 16.03.2020 zapiramo vse poslovalnice družbe Posavc d.o.o.
Objava: 16.03.2020
Potni stroški za opravljeno študentsko delo
Študenti in dijaki lahko uveljavljate potne stroške za opravljeno študentsko delo.
Objava: 20.01.2020
Obvestilo o letnem zaslužku študentov in dijakov
Obvestilo je na voljo v aplikaciji "Nakazila"
Objava: 22.01.2020
VIŠJA MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA DELA UPOKOJENCEV
S 01.02.2020 je višja minimalna urna postavka za začasna in občasna dela upokojencev, ki znaša 5,05 EUR.
Objava: 03.03.2020
© 2020, Posavc d.o.o. | O piškotkih