07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Interni akti varnosti in zdravja pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Da delodajalec zagotovi bolšje in varno delovno okolje, mora sprejeti naslednje interne akte:

1. NAČRTOVANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.
 
2. NEVARNOST ZA NASILJE TRETJIH OSEB
Delodajalec mora na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb, poskrbeti za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje zmanjšata in ki omogočata dostop pomoči na ogroženo delovno mesto. Delodajalec mora načrtovati postopke za primere nasilja in seznaniti z njimi delavce, ki na takih delovnih mestih delajo.
 
3. NASILJE, TRPINČENJE, NADLEGOVANJE, PSIHOSOCIALNO TVEGANJE
Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.
 
4.PREPOVED DELA POD VPLIVOM ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH SUBSTANC
Delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. Delodajalec ugotavlja psihofizične sposobnosti delavca po postopku in na način določenima z internim aktom delodajalca. Delodajalec mora odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa delavca, ki je delal ali je bil na delovnem mestu v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
 
Posavc d.o.o. vam nudi izdelavo:
  • Programa promocije zdravja na delovnem mestu,
  • Pravilnika o ukrepih za varovanje delavcev pred nevarnostim za nasilje tretjih oseb,
  • Pravilnika o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in
  • Pravilnika o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu.
Za izdelavo internih aktov nas lahko pokličete na 07/49-90-481 ali nam pošljete elektronsko sporočilo na ctv@posavc.si.

Objava: 09.02.2017
Ostale objave...
PODALJŠEVANJE PRAVIC ZA SUBVENCIONIRANO ŠTUDENTSKO PREHRANO
V šolskem letu 2020/2021 boste vsi študenti, ki ste že v sistemu subvencionirane študentske prehrane, to pravico lahko podaljšali kar preko aplikacije ali spletne strani.
Objava: 09.09.2020
RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANO BIVANJE ŠTUDENTOV
Objavljena sta razpisa za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih ter za osebe s statusom osebe z mednarodno zaščito.
Objava: 20.07.2020
SUBVENCIONIRANA ŠTUDENTSKA PREHRANA DO KONCA JULIJA
Državni zbor RS sprejel zakon, na podlagi katerega se koriščenje subvencionirane študentske prehrane v letošnjem letu podaljša do konca julija.
Objava: 13.07.2020
BREZPLAČEN JAVNI POTNIŠKI PROMET ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE V POLETNIH MESECIH
Za dijake in študente bo na voljo brezplačen javni potniški promet za dijake in študente v mesecu juliju in avgustu.
Objava: 03.07.2020
TEČAJ - VARNO DELO S TRAKTORJI IN TRAKTORSKIMI PRIKLJUČKI
​Izvajamo usposabljanje za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki za pridobitev vozniškega dovoljenja F kategorije.
Objava: 23.06.2020
SPREMENJEN DELOVNI ČAS, 20.06.2020
V soboto 20.06.2020 bo spremenjen delovni čas poslovalnic podjetja Posavc d.o.o. v Brežicah in Krškem.
Objava: 18.06.2020
DODATNE OZNAČBE VARNOSTNE RAZDALJE
Dodatne označbe varnostne razdalje za boljšo prometno varnost
Objava: 12.06.2020
INTERVENTNI UKREPI NA PODROČJU ŠTIPENDIRANJA
Zaradi epidemije COVID-19 je ZIUOOPE na področju štipendiranja sprejel določene ukrepe.
Objava: 09.06.2020
PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO VLOG ZA SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA ŠTUDENTE
Vsi študenti, ki ste upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za študente, vendar vloge še niste oddali, lahko to oddate do 25.05.2020.
Objava: 20.05.2020
© 2020, Posavc d.o.o. | O piškotkih