07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Interni akti varnosti in zdravja pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) določa pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Da delodajalec zagotovi bolšje in varno delovno okolje, mora sprejeti naslednje interne akte:

1. NAČRTOVANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.
 
2. NEVARNOST ZA NASILJE TRETJIH OSEB
Delodajalec mora na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb, poskrbeti za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje zmanjšata in ki omogočata dostop pomoči na ogroženo delovno mesto. Delodajalec mora načrtovati postopke za primere nasilja in seznaniti z njimi delavce, ki na takih delovnih mestih delajo.
 
3. NASILJE, TRPINČENJE, NADLEGOVANJE, PSIHOSOCIALNO TVEGANJE
Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.
 
4.PREPOVED DELA POD VPLIVOM ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH SUBSTANC
Delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. Delodajalec ugotavlja psihofizične sposobnosti delavca po postopku in na način določenima z internim aktom delodajalca. Delodajalec mora odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa delavca, ki je delal ali je bil na delovnem mestu v nasprotju z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
 
Posavc d.o.o. vam nudi izdelavo:
  • Programa promocije zdravja na delovnem mestu,
  • Pravilnika o ukrepih za varovanje delavcev pred nevarnostim za nasilje tretjih oseb,
  • Pravilnika o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem in
  • Pravilnika o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu.
Za izdelavo internih aktov nas lahko pokličete na 07/49-90-481 ali nam pošljete elektronsko sporočilo na ctv@posavc.si.

Objava: 09.02.2017
Ostale objave...
Dijaki pozor - novo šolsko leto je pred vrati!
Ob začetku novega šolskega leta, je potrebno prinesti novo potrdilo o vpisu.
Objava: 27.08.2019
Omejen plačilni promet 19.4.2019!
Delodajalci pozor: nakazila za opravljeno študentsko delo v petek, 19.4.2019, žal ne bodo mogoča!
Objava: 11.04.2019
Zvišanje minimalne urne postavke!
S 1.aprilom 2019 nova višja minimalna urna postavka za opravljeno občasno in začasno delo.
Objava: 21.03.2019
Uveljavitev stroškov za zmanjšanje davčne osnove - potni stroški
Obveščamo vas, da se 05.02.2019 izteka čas za prijavo potnih stroškov študentov in dijakov.
Objava: 04.02.2019
Praznični delovni čas poslovalnic
Spremenjen delovni čas 24.12.2018 in 31.12.2018.
Objava: 20.12.2018
Državne štipendije - sprememba v letu 2019!
Od 1.1.2019 bodo stopile v veljavo spremembe pri državnih štipendijah - do nje bo upravičenih okoli 8500 dijakov oz. študentov več kot sedaj!
Objava: 15.12.2018
Spremenjen delovni čas 15.12.2018!
Spremenjen delovni čas poslovalnice v Krškem.
Objava: 13.12.2018
Prednovoletno potepanje po Vojvodini!
Zapeljite se s TA Visit Posavje na malce drugačno prednovoletno potepanje!
Objava: 23.11.2018
Iščemo vzdrževalce
Rok prijave do 30.06.2018!
Objava: 22.06.2018
© 2019, Posavc d.o.o. | O piškotkih