07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

INTERVENTNI UKREPI NA PODROČJU ŠTIPENDIRANJA

Zaradi epidemije COVID-19 je Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE) na področju štipendiranja sprejel določene ukrepe. Ti so v veljavi od 1.06.2020 do 31.12.2020. Izjema so ukrepi, ki se navezujejo na uveljavljanje izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije ter kadrovske štipendije, ki se uporabljajo najpozneje do zaključka šolskega oz. študijskega leta 2020/2021

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
 • Štipendistom, ki v šolskem ali študijskem letu 2019/20 ne napredujejo v višji letnik ali ne zaključijo izobraževalnega programa, za katerega prejemajo štipendijo, štipendija v šolskem oz. študijskem letu 2020/21 miruje.
 • Štipendistom, ki zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z epidemijo COVID-19, kljub sklenjenemu dogovoru o odlogu vračila ali obročnem vračanju štipendije, se lahko dogovor podaljša za eno leto. Štipendist mora pri štipenditorju (Center za socialno delo za državne štipendije, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad za ostale štipendije) za podaljšanje roka z ustreznimi dokazili zaprositi pred iztekom roka za plačilo.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
V šolskem oz. študijskem letu 2020/2021:
 • se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v študijskih letih 2017/18 in 2018/19,
 • se uveljavlja znanstvenoraziskovalna naloga ali znanstveni prispevek, objavljen v šolskih oz. študijskih letih 2018/19 in 2019/20,
 • se lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je ali bi ga lahko štipendist uveljavljal v letu 2019/20, če je dosežen na isti ravni izobraževanja.
V šolskem oz. študijskem letu 2021/22:
 • se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v šolskih oz. študijskih letih 2018/19 in 2020/21.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Na področju kadrovske štipendije se uveljavljajo naslednje spremembe, ki veljajo do zaključka šolskega oz. študijskega leta 2020/2021: 
 • delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno s štipendistom, brez dolžnosti vračila štipendije, če gre za odpoved iz razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19. V roku enega leta mora delodajalec štipendistu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi tako, da je skupno trajanje pogodb najmanj eno leto;
 • delodajalec lahko zaposli štipendista pred zaključkom izobraževanja, vendar mora ta izobraževanje zaključiti v največ 18 mesecih od zaposlitve (spremenjeno s 6 mesecev);
 • delodajalec je prost obveznosti zaposlitve štipendista, če preneha zaradi posledic epidemije COVID-19;
 • v primeru, da enomesečna praksa štipendista pri delodajalcu s strani katerih koli strank ni mogoča zaradi posledic epidemije COVID-19, prejetih sredstev ni potrebno vračati;
 • delodajalec in štipendist se lahko dogovorita o zamiku izplačil štipendije zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo.
Več informacij je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enako možnosti

Objava: 09.06.2020
Ostale objave...
OBVESTILO O DELOVANJU ŠOLE VOŽNJE
Od 16.11.2020 dalje velja nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v RS.
Objava: 16.11.2020
Poslovanje naših poslovalnic v času od 16.11. - 30.11.2020
Spremenjeno poslovanje poslovalnic Posavc
Objava: 16.11.2020
OBVESTILO ZA STRANKE
Vse poslovalnice podjetja Posavc d.o.o. so odprte za storitve fotokopiranja.
Objava: 06.11.2020
ŠTIPENDIJE ZA POMOČ SLEPIM IN SLABOVIDNIM ŠTUDENTOM
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije razpisuje štipendije za pomoč slepim in slabovidnim študentom.
Objava: 07.10.2020
PODALJŠEVANJE PRAVIC ZA SUBVENCIONIRANO ŠTUDENTSKO PREHRANO
V šolskem letu 2020/2021 boste vsi študenti, ki ste že v sistemu subvencionirane študentske prehrane, to pravico lahko podaljšali kar preko aplikacije ali spletne strani.
Objava: 09.09.2020
RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANO BIVANJE ŠTUDENTOV
Objavljena sta razpisa za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih ter za osebe s statusom osebe z mednarodno zaščito.
Objava: 20.07.2020
SUBVENCIONIRANA ŠTUDENTSKA PREHRANA DO KONCA JULIJA
Državni zbor RS sprejel zakon, na podlagi katerega se koriščenje subvencionirane študentske prehrane v letošnjem letu podaljša do konca julija.
Objava: 13.07.2020
BREZPLAČEN JAVNI POTNIŠKI PROMET ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE V POLETNIH MESECIH
Za dijake in študente bo na voljo brezplačen javni potniški promet za dijake in študente v mesecu juliju in avgustu.
Objava: 03.07.2020
TEČAJ - VARNO DELO S TRAKTORJI IN TRAKTORSKIMI PRIKLJUČKI
​Izvajamo usposabljanje za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki za pridobitev vozniškega dovoljenja F kategorije.
Objava: 23.06.2020
© 2020, Posavc d.o.o. | O piškotkih