07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

INTERVENTNI UKREPI NA PODROČJU ŠTIPENDIRANJA

Zaradi epidemije COVID-19 je Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE) na področju štipendiranja sprejel določene ukrepe. Ti so v veljavi od 1.06.2020 do 31.12.2020. Izjema so ukrepi, ki se navezujejo na uveljavljanje izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije ter kadrovske štipendije, ki se uporabljajo najpozneje do zaključka šolskega oz. študijskega leta 2020/2021

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
 • Štipendistom, ki v šolskem ali študijskem letu 2019/20 ne napredujejo v višji letnik ali ne zaključijo izobraževalnega programa, za katerega prejemajo štipendijo, štipendija v šolskem oz. študijskem letu 2020/21 miruje.
 • Štipendistom, ki zaradi izjemnih okoliščin, povezanih z epidemijo COVID-19, kljub sklenjenemu dogovoru o odlogu vračila ali obročnem vračanju štipendije, se lahko dogovor podaljša za eno leto. Štipendist mora pri štipenditorju (Center za socialno delo za državne štipendije, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad za ostale štipendije) za podaljšanje roka z ustreznimi dokazili zaprositi pred iztekom roka za plačilo.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE
V šolskem oz. študijskem letu 2020/2021:
 • se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v študijskih letih 2017/18 in 2018/19,
 • se uveljavlja znanstvenoraziskovalna naloga ali znanstveni prispevek, objavljen v šolskih oz. študijskih letih 2018/19 in 2019/20,
 • se lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je ali bi ga lahko štipendist uveljavljal v letu 2019/20, če je dosežen na isti ravni izobraževanja.
V šolskem oz. študijskem letu 2021/22:
 • se uveljavljajo izjemni dosežki, doseženi v šolskih oz. študijskih letih 2018/19 in 2020/21.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Na področju kadrovske štipendije se uveljavljajo naslednje spremembe, ki veljajo do zaključka šolskega oz. študijskega leta 2020/2021: 
 • delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno s štipendistom, brez dolžnosti vračila štipendije, če gre za odpoved iz razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19. V roku enega leta mora delodajalec štipendistu ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi tako, da je skupno trajanje pogodb najmanj eno leto;
 • delodajalec lahko zaposli štipendista pred zaključkom izobraževanja, vendar mora ta izobraževanje zaključiti v največ 18 mesecih od zaposlitve (spremenjeno s 6 mesecev);
 • delodajalec je prost obveznosti zaposlitve štipendista, če preneha zaradi posledic epidemije COVID-19;
 • v primeru, da enomesečna praksa štipendista pri delodajalcu s strani katerih koli strank ni mogoča zaradi posledic epidemije COVID-19, prejetih sredstev ni potrebno vračati;
 • delodajalec in štipendist se lahko dogovorita o zamiku izplačil štipendije zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo.
Več informacij je dostopnih na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enako možnosti

Objava: 09.06.2020
Ostale objave...
TEČAJ - VARNO DELO S TRAKTORJI IN TRAKTORSKIMI PRIKLJUČKI
​Izvajamo usposabljanje za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki za pridobitev vozniškega dovoljenja F kategorije.
Objava: 23.06.2020
SPREMENJEN DELOVNI ČAS, 20.06.2020
V soboto 20.06.2020 bo spremenjen delovni čas poslovalnic podjetja Posavc d.o.o. v Brežicah in Krškem.
Objava: 18.06.2020
DODATNE OZNAČBE VARNOSTNE RAZDALJE
Dodatne označbe varnostne razdalje za boljšo prometno varnost
Objava: 12.06.2020
PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO VLOG ZA SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA ŠTUDENTE
Vsi študenti, ki ste upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za študente, vendar vloge še niste oddali, lahko to oddate do 25.05.2020.
Objava: 20.05.2020
PRENOVLJENA PREDAVALNICA V KRŠKEM
Podjetje Posavc d.o.o. smo z namenom zagotavljanja varnega izobraževanja prenovili predavalnico v Krškem.
Objava: 19.05.2020
PRENOVLJENA PREDAVALNICA V BREŽICAH
V podjetju Posavc d.o.o. smo za varno izvajanje tečajev in usposabljanj preuredili predavalnici v Brežicah in Krškem.
Objava: 14.05.2020
DODELITEV ŠTIPENDIJ ZA DEFICITARNE POKLICE ZA ŠOL. LETO 2020/2021
Na spletni strani JŠRIPS RS in na portalu e-Uprava je objavljen Razpis za dodelitev štipendij dijakom, ki se izobražujejo za deficitarne poklice.
Objava: 13.05.2020
OBVESTILO ZA DELODAJALCE
Obveščamo vas, da so od 11.05.2020 ponovno odprla vrata naše poslovalnice Študentskega servisa v Brežicah in Krškem.
Objava: 09.05.2020
OBVESTILO ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE
Obveščamo vas, da so od 11.05.2020 ponovno odprla vrata naše poslovalnice Študentskega servisa v Brežicah in Krškem.
Objava: 09.05.2020
© 2020, Posavc d.o.o. | O piškotkih