07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

PODALJŠANI UKREPI S PODROČJA VOZNIKOV IN VOZIL V RS, Z DNE 04.02.2021

Vlade RS je dne 04.02.2021 podaljšala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. 

Omejitve pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil tako še vedno veljajo za:

1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
 • Dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
 • Programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
 • Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
 • Programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
3. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
 • Začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
 • Usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
 • Rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
 • Preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
 • Osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
 • Osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;
4. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:
 • Izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
 • Usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
 • Osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
 • Edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
 • Preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
 • Vozniških izpitov.
Navedene dejavnosti se lahko izvajajo le skladno s sprejetimi priporočili NIJZ - za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi. Storitve lahko opravljajo le osebe, ki imajo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 72 ur.

Za potrošnike velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljena le potrošnikom, ki opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi, in subjektu, ki izvaja storitve, predložijo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 72 ur.

Pogoj testiranja ne velja za:
1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo:
− naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;
2. pooblaščene organizacije, ki izvajajo:
 • Postopke in naloge v tahografskih delavnicah,
 • Redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,
Pogoj testiranja ne velja tudi, če je pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev zagotovljen najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevana vsa higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Odlok začne veljati 6. februarja 2021 in velja do vključno 26. februarja 2021.

Objava: 05.02.2021
Ostale objave...
Obvestilo za vse naročnike (delodajalce) študentskega servisa Posavc
Sprememba pri nakazovanju zaslužkov dijakov in študentov 2.4.2021!
Objava: 30.03.2021
Povračilo stroška izplačil dodatkov v času epidemije za delodajalce
Povračilo za izplačila dodatkov študentom in dijakom, ki so v času epidemije bili pri svojem delu v s stiku s COVID bolniki.
Objava: 23.03.2021
UKREPI S PODROČJA VOZNIKOV IN VOZIL V RS
Veljavni ukrepi veljajo do 11.04.2021
Objava: 31.03.2021
VLADA SPREMENILA ODLOK S PODROČJA VOZNIKOV IN VOZIL V RS
Spremembe pri testiranju potrošnikov in izvajalcev!
Objava: 26.02.2021
Višja minimalna urna postavka za študente in dijake
Z dnem 19.02.2021 se zviša minimalna urna postavka za delo dijakov in študentov
Objava: 18.02.2021
SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA DIJAKE, ŠTUDENTE IN BREZPOSELNE OSEBE (PKP8)
Vlada RS je dne 25.01.2021 sprejela nove ukrepe na področju pomoči brezposelnim, dijakom in študentom.
Objava: 04.02.2021
UKREPI NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL
Vlada RS je sprejela nove ukrepe na področju voznikov in vozil.
Objava: 21.01.2021
OBVESTILO ZA ŠTUDENTE IN DIJAKE, KOMITENTE ABANKE
Pozivamo vse dijake in študente, komitente Abanke, da nam čimprej posredujejo novo številko osebnega računa.
Objava: 06.01.2020
SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA ŠTUDENTE (PKP7)
Vlada RS je sprejela sedmi protikoronski paket) v katerem namenja številne dodatke tudi študentom.
Objava: 31.12.2020
© 2021, Posavc d.o.o. | O piškotkih