07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Ponujanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela O D L O K o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št 142/21), s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

 

Pravna podlaga za izdajo odloka je določba prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21), ker se nanaša na prepoved oziroma omejitev gibanja prebivalstva, zbiranja ljudi ter prometa posameznih vrst blaga in izdelkov.

 

Z Odlokom se določa, da omejitve pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil veljajo za:

 

1.        gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

        dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

 

2.        pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

        programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,

        programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,

        programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

 

3.        pooblaščene organizacije pri izvajanju:

        začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,

        usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,

        rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,

        preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,

        osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,

        osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

 

4.        Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:

        izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

        usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

        osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

        edukacijskih in psihosocialnih delavnic,

        preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter

vozniških izpitov.

 

 Navedene dejavnosti se lahko izvajajo le skladno s sprejetimi priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 <https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19> , in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v eni od držav v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Osebam, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil, testiranja ni treba opraviti, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 

Ponudniki blaga in storitev iz 2. člena tega odloka so dolžni potrošnike iz 3. člena pisno opozoriti na dolžnost izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja ter na vstopnih točkah preverjati tudi njegovo izpolnjevanje.

 

 

Za potrošnike velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljena le potrošnikom ob upoštevanju sprejetih priporočil NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 <https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19> , in pod pogojem, da izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, za kar osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev, predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, ki je določeno v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 

 

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja za ponudnike blaga in storitev iz 2. člena tega odloka je izpolnjen, če ponudniki blaga in storitev razpolagajo z enim od navedenih dokazil, in sicer:

1.        z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni od odvzema brisa;

2.        z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);

3.        z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);

4.        z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema:

        drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

        prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,

        odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,

        drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna pa v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka;

5.        z dokazilom  o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;

6.        s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

z dokazilom iz 5. ali 6. točke tega odstavka in so bile v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje 4. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

 

 

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja za potrošnike iz 3. člena tega odloka je izpolnjen, če potrošniki  razpolagajo z enim od navedenih dokazil, in sicer:

1.        z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;

2.        z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);

3.        z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);

4.        z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema:

        drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,

        prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,

        odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,

        drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna pa v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka;

5.        z dokazilom  o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;

6.        s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

7.        z dokazilom iz 5. ali 6. točke tega odstavka in so bile v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje 4. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

 

Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test HAG  opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. Ne glede na državo izdaje je test HAG ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/ covid-19_rat_common-list_en.pdf <https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/%20covid-19_rat_common-list_en.pdf> . Seznam se objavi tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve.

 

Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test PCR opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

 

Potrdilo o prebolevnosti se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je bilo izdano v Turčiji.

 

Dodatni pogoj pri izvajanju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja na virus SARS-CoV-2) ne velja za:

1.        pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

        nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;

2.        pooblaščene organizacije pri izvajanju:

        postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,

        rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,

če je pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev zagotovljen najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevana vsa higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

 

Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

 

Odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.


Objava: 23.08.2021
Ostale objave...
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA
S pričetkom novega šolskega leta poskrbite za podaljšanje svojega statusa.
Objava: 01.10.2021
Izdaja elektronske napotnice
Možnost izdaje elektronske napotnice na ŠS Posavc!
Objava: 06.04.2021
Vozniški izpit na kredit
​Kandidati šole vožnje Posavc lahko sedaj do vozniškega izpita pridete s hitrim in ugodnim potrošniškim kreditom!
Objava: 23.08.2021
Višja minimalna urna postavka za študente in dijake
Z dnem 19.02.2021 se zviša minimalna urna postavka za delo dijakov in študentov
Objava: 18.02.2021
BREZPLAČEN JAVNI POTNIŠKI PROMET ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE V POLETNIH MESECIH
Za dijake in študente bo na voljo brezplačen javni potniški promet za dijake in študente v mesecu juliju in avgustu.
Objava: 03.07.2020
Obvestilo o letnem zaslužku študentov in dijakov
Obvestilo je na voljo v aplikaciji "Nakazila"
Objava: 01.08.2021
Pokojninska doba dijakov in študentov!
Izdano je bilo obvestilo za dijake in študente, ki opravljajo začasno in občasno delo.
Objava: 17.05.2021
Zdravstveni pogoji za voznika motornih vozil
Sprejeta sprememba pravilnika, ki določa zdravstvene pogoje za voznike motornih vozil.
Objava: 06.03.2016
ELEKTRONSKO OBRAČUNAVANJE NAPOTNIC
Elektronsko obračunavanje napotnic.
Objava: 20.03.2020
© 2021, Posavc d.o.o. | O piškotkih