07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA ŠTUDENTE (PKP7)

Vlada RS je dne 19.12.20200 sprejela sedmi protikoronski paket (PKP7) v katerem namenja številne dodatke upokojencem, študentom, otrokom, velikim družinam ter zaposlenim z nižjimi plačami. 

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150,00 EUR boste prejeli vsi redni in izredni študenti s stalnim prebivališčem v RS, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujete po javno veljavnih študijskih programih v RS in na dan 19.10.2020 niste bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2. 

Vloga je dostopna na spletni strani eUpravaVloge po 31. januarju 2021 ne bo več mogoče oddati.

Do 31. januarja 2021 bo nakazan dodatek študentom in študentkam, ki bodo preko eUprave vlogo oddali do 25. januarja 2021 do polnoči. Tisti, ki bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja 2021, bodo izplačilo prejeli v mesecu februarju 2021. Rok za nakazilo velja za upravičene in popolne vloge, v katerih bodo navedeni pravilni podatki (transakcijski račun, EMŠO).

Pri izpolnjevanju vloge je potrebno upoštevati, da 30. in 31. januarja 2021 podpora ne bo zagotovljena, kar ne bo razlog za neuspešno oddano vlogo.

Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za študente zagotavlja RS iz proračuna RS. Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkratnega solidarnostnega dodatka za študente ne plača dohodnina

Objava: 31.12.2020
Ostale objave...
Obvestilo za vse naročnike (delodajalce) študentskega servisa Posavc
Sprememba pri nakazovanju zaslužkov dijakov in študentov 2.4.2021!
Objava: 30.03.2021
Povračilo stroška izplačil dodatkov v času epidemije za delodajalce
Povračilo za izplačila dodatkov študentom in dijakom, ki so v času epidemije bili pri svojem delu v s stiku s COVID bolniki.
Objava: 23.03.2021
UKREPI S PODROČJA VOZNIKOV IN VOZIL V RS
Veljavni ukrepi veljajo do 11.04.2021
Objava: 31.03.2021
VLADA SPREMENILA ODLOK S PODROČJA VOZNIKOV IN VOZIL V RS
Spremembe pri testiranju potrošnikov in izvajalcev!
Objava: 26.02.2021
Višja minimalna urna postavka za študente in dijake
Z dnem 19.02.2021 se zviša minimalna urna postavka za delo dijakov in študentov
Objava: 18.02.2021
PODALJŠANI UKREPI S PODROČJA VOZNIKOV IN VOZIL V RS, Z DNE 04.02.2021
Vlada RS je dne 4.02.2021 podaljšala ukrepe s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.
Objava: 05.02.2021
SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA DIJAKE, ŠTUDENTE IN BREZPOSELNE OSEBE (PKP8)
Vlada RS je dne 25.01.2021 sprejela nove ukrepe na področju pomoči brezposelnim, dijakom in študentom.
Objava: 04.02.2021
UKREPI NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL
Vlada RS je sprejela nove ukrepe na področju voznikov in vozil.
Objava: 21.01.2021
OBVESTILO ZA ŠTUDENTE IN DIJAKE, KOMITENTE ABANKE
Pozivamo vse dijake in študente, komitente Abanke, da nam čimprej posredujejo novo številko osebnega računa.
Objava: 06.01.2020
© 2021, Posavc d.o.o. | O piškotkih