07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA ŠTUDENTE (PKP7)

Vlada RS je dne 19.12.20200 sprejela sedmi protikoronski paket (PKP7) v katerem namenja številne dodatke upokojencem, študentom, otrokom, velikim družinam ter zaposlenim z nižjimi plačami. 

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150,00 EUR boste prejeli vsi redni in izredni študenti s stalnim prebivališčem v RS, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujete po javno veljavnih študijskih programih v RS in na dan 19.10.2020 niste bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2. 

Vloga je dostopna na spletni strani eUpravaVloge po 31. januarju 2021 ne bo več mogoče oddati.

Do 31. januarja 2021 bo nakazan dodatek študentom in študentkam, ki bodo preko eUprave vlogo oddali do 25. januarja 2021 do polnoči. Tisti, ki bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja 2021, bodo izplačilo prejeli v mesecu februarju 2021. Rok za nakazilo velja za upravičene in popolne vloge, v katerih bodo navedeni pravilni podatki (transakcijski račun, EMŠO).

Pri izpolnjevanju vloge je potrebno upoštevati, da 30. in 31. januarja 2021 podpora ne bo zagotovljena, kar ne bo razlog za neuspešno oddano vlogo.

Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za študente zagotavlja RS iz proračuna RS. Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkratnega solidarnostnega dodatka za študente ne plača dohodnina

Objava: 31.12.2020
Ostale objave...
OBVESTILO ZA ŠTUDENTE IN DIJAKE, KOMITENTE ABANKE
Pozivamo vse dijake in študente, komitente Abanke, da nam čimprej posredujejo novo številko osebnega računa.
Objava: 06.01.2020
DELOVNI ČAS POSLOVALNIC ŠS IN NAKAZILA ŠTUDENTOM V ČASU PRAZNIKOV
Delovni čas poslovalnic ŠS in nakazila študentom v času praznikov.
Objava: 18.12.2020
NOVOLETNO VOŠČILO
Novoletno voščilo
Objava: 18.12.2020
STORITVE FOTOKOPIRNICE PODJETJA POSAVC D.O.O.
Vse stranke obveščamo, da v naših poslovalnicah zaradi sprejetih ukrepov ni možno koristiti vseh storitev fotokopirnice
Objava: 14.12.2020
OBVESTILO O DELOVANJU ŠOLE VOŽNJE
Od 16.11.2020 dalje velja nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v RS.
Objava: 16.11.2020
Poslovanje naših poslovalnic v času od 16.11. - 30.11.2020
Spremenjeno poslovanje poslovalnic Posavc
Objava: 16.11.2020
OBVESTILO ZA STRANKE
Vse poslovalnice podjetja Posavc d.o.o. so odprte za storitve fotokopiranja.
Objava: 06.11.2020
ŠTIPENDIJE ZA POMOČ SLEPIM IN SLABOVIDNIM ŠTUDENTOM
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije razpisuje štipendije za pomoč slepim in slabovidnim študentom.
Objava: 07.10.2020
PODALJŠEVANJE PRAVIC ZA SUBVENCIONIRANO ŠTUDENTSKO PREHRANO
V šolskem letu 2020/2021 boste vsi študenti, ki ste že v sistemu subvencionirane študentske prehrane, to pravico lahko podaljšali kar preko aplikacije ali spletne strani.
Objava: 09.09.2020
© 2021, Posavc d.o.o. | O piškotkih