07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

VLADA SPREMENILA ODLOK S PODROČJA VOZNIKOV IN VOZIL V RS

V UL je bil dne 25.2.2021 objavljen spremenjen odlok Vlade RS o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. 

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:
  1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju: dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
  2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju: programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
  3.  pooblaščene organizacije pri izvajanju: začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov, osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;
  4. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju: izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter vozniških izpitov.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) in imajo negativni rezultat testa.

Potrošniki se lahko udeležijo storitev le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo negativni rezultat testa, ki ni starejši od sedmih dni

Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če:
  • imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali
  • imajo potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do vključno 5. marca 2021.

Objava: 26.02.2021
Ostale objave...
Obvestilo za vse naročnike (delodajalce) študentskega servisa Posavc
Sprememba pri nakazovanju zaslužkov dijakov in študentov 2.4.2021!
Objava: 30.03.2021
Povračilo stroška izplačil dodatkov v času epidemije za delodajalce
Povračilo za izplačila dodatkov študentom in dijakom, ki so v času epidemije bili pri svojem delu v s stiku s COVID bolniki.
Objava: 23.03.2021
UKREPI S PODROČJA VOZNIKOV IN VOZIL V RS
Veljavni ukrepi veljajo do 11.04.2021
Objava: 31.03.2021
Višja minimalna urna postavka za študente in dijake
Z dnem 19.02.2021 se zviša minimalna urna postavka za delo dijakov in študentov
Objava: 18.02.2021
PODALJŠANI UKREPI S PODROČJA VOZNIKOV IN VOZIL V RS, Z DNE 04.02.2021
Vlada RS je dne 4.02.2021 podaljšala ukrepe s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.
Objava: 05.02.2021
SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA DIJAKE, ŠTUDENTE IN BREZPOSELNE OSEBE (PKP8)
Vlada RS je dne 25.01.2021 sprejela nove ukrepe na področju pomoči brezposelnim, dijakom in študentom.
Objava: 04.02.2021
UKREPI NA PODROČJU VOZNIKOV IN VOZIL
Vlada RS je sprejela nove ukrepe na področju voznikov in vozil.
Objava: 21.01.2021
OBVESTILO ZA ŠTUDENTE IN DIJAKE, KOMITENTE ABANKE
Pozivamo vse dijake in študente, komitente Abanke, da nam čimprej posredujejo novo številko osebnega računa.
Objava: 06.01.2020
SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA ŠTUDENTE (PKP7)
Vlada RS je sprejela sedmi protikoronski paket) v katerem namenja številne dodatke tudi študentom.
Objava: 31.12.2020
© 2021, Posavc d.o.o. | O piškotkih