07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

ZAČASNA PREKINITEV IZVAJANJA USPOSABLJANJA KANDIDATOV NA PODROČJU PROMETA

Dne 15.04.2020 je vlada RS sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v RS. S tem se podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in veljavnost prometnih dovoljenj do 17.06.2020.

Z odlokom zaradi omejitve gibanja prebivalstva in zajezitve epidemije virusa Covid-19 se do 17.05.2020 začasno prepoveduje ponujanje in prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.
Znotraj tega sodi:
 • Prepoved izvajanja dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike
 • Prepoved izvajanja programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov
 • Prepoved izvajanja programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo
 • Prepoved izvajanja usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu
 • Prepoved izvajanja rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij
 • Prepoved izvajanja začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga
 • Prepoved izvajanja osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov
 • Prepoved izvajanja zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike
 • Prepoved izvajanja zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
 • Prepoved izvajanja kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil
 • Prepoved izvajanja usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.

Objava: 20.04.2020
Ostale objave...
PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO VLOG ZA SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA ŠTUDENTE
Vsi študenti, ki ste upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za študente, vendar vloge še niste oddali, lahko to oddate do 25.05.2020.
Objava: 20.05.2020
PRENOVLJENA PREDAVALNICA V KRŠKEM
Podjetje Posavc d.o.o. smo z namenom zagotavljanja varnega izobraževanja prenovili predavalnico v Krškem.
Objava: 19.05.2020
PRENOVLJENA PREDAVALNICA V BREŽICAH
V podjetju Posavc d.o.o. smo za varno izvajanje tečajev in usposabljanj preuredili predavalnici v Brežicah in Krškem.
Objava: 14.05.2020
DODELITEV ŠTIPENDIJ ZA DEFICITARNE POKLICE ZA ŠOL. LETO 2020/2021
Na spletni strani JŠRIPS RS in na portalu e-Uprava je objavljen Razpis za dodelitev štipendij dijakom, ki se izobražujejo za deficitarne poklice.
Objava: 13.05.2020
OBVESTILO ZA DELODAJALCE
Obveščamo vas, da so od 11.05.2020 ponovno odprla vrata naše poslovalnice Študentskega servisa v Brežicah in Krškem.
Objava: 09.05.2020
OBVESTILO ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE
Obveščamo vas, da so od 11.05.2020 ponovno odprla vrata naše poslovalnice Študentskega servisa v Brežicah in Krškem.
Objava: 09.05.2020
SOLIDARNOSTNI DODATEK TUDI ZA IZREDNE ŠTUDENTE
Solidarnostni dodatek v višini 150,00 EUR bodo prejeli redni in izredni študenti.
Objava: 29.04.2020
VLOGA ZA SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA ŠTUDENTE
Redni študenti s stalnim prebivališčem v RS, ki želite prejeti solidarnostni dodatek v višini 150,00 EUR, morate za izplačilo le tega oddati vlogo.
Objava: 17.04.2020
DELO V KMETIJSTVU
Zaradi epidemije in zaščitnih ukrepov letos prihod tujih delavcev za opravljanje del v kmetijstvu ni možen.
Objava: 16.04.2020
© 2020, Posavc d.o.o. | O piškotkih