07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Zdravstveni pogoji za voznika motornih vozil

Dne 19.02.2016 je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 12/2016), ki določa:
  • vrste in obseg zdravstvenih pregledov, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in vozniki motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozniki),
  • način, postopek izdaje ter obliko in vsebino zdravniških spričeval in potrdil o opravljenem pregledu,
  • pogoje, ki jih morajo za izvajanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov, izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti,
  • pogoje, ki jih morajo za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti),
  • merila za oblikovanje cen zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov
Spremembe pravilnika zajemajo predvsem spremembo Prilog (I. in II. ter dodana nova VII.), ki vsebujejo Merila za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za kandidate za voznike in voznike, Izjavo in Vprašalnik.

Več si lahko preberete na spletnih straneh Uradnega lista.

Za opravljanje vozniškega izpita vseh kategorij, za ponovno opravljanje izpita ali za izbris kazenskih točk nas lahko poličete na 041/717-578 ali nam pišete na solavoznje@posavc.si.

 
Objava: 06.03.2016
Ostale objave...
Štipendije
Štipendije za deficitarne poklice
Objava: 07.07.2022
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA
S pričetkom novega šolskega leta poskrbite za podaljšanje svojega statusa.
Objava: 15.09.2022
Višja minimalna urna postavka za študente in dijake
Z dnem 15.01.2022 se zviša minimalna urna postavka za delo dijakov in študentov
Objava: 17.01.2022
Obvestilo o letnem zaslužku študentov in dijakov
Obvestilo je na voljo v aplikaciji "Nakazila"
Objava: 25.01.2022
Ponujanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v RS
Objava: 14.04.2022
Izdaja elektronske napotnice
Možnost izdaje elektronske napotnice na ŠS Posavc!
Objava: 06.04.2021
Vozniški izpit na kredit
​Kandidati šole vožnje Posavc lahko sedaj do vozniškega izpita pridete s hitrim in ugodnim potrošniškim kreditom!
Objava: 23.08.2021
Pokojninska doba dijakov in študentov!
Izdano je bilo obvestilo za dijake in študente, ki opravljajo začasno in občasno delo.
Objava: 17.05.2021
ELEKTRONSKO OBRAČUNAVANJE NAPOTNIC
Elektronsko obračunavanje napotnic.
Objava: 20.03.2020
© 2022, Posavc d.o.o. | O piškotkih