07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Zdravstveni pogoji za voznika motornih vozil

Dne 19.02.2016 je začel veljati Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 12/2016), ki določa:
  • vrste in obseg zdravstvenih pregledov, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in vozniki motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozniki),
  • način, postopek izdaje ter obliko in vsebino zdravniških spričeval in potrdil o opravljenem pregledu,
  • pogoje, ki jih morajo za izvajanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov, izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti,
  • pogoje, ki jih morajo za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti),
  • merila za oblikovanje cen zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov
Spremembe pravilnika zajemajo predvsem spremembo Prilog (I. in II. ter dodana nova VII.), ki vsebujejo Merila za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za kandidate za voznike in voznike, Izjavo in Vprašalnik.

Več si lahko preberete na spletnih straneh Uradnega lista.

Za opravljanje vozniškega izpita vseh kategorij, za ponovno opravljanje izpita ali za izbris kazenskih točk nas lahko poličete na 041/717-578 ali nam pišete na solavoznje@posavc.si.

 
Objava: 06.03.2016
Ostale objave...
KRIZNI DODATEK ZA REDNE ŠTUDENTE
Vsi redni študenti bodo prejeli krizni dodatek, ki ga je določila vlada RS.
Objava: 30.03.2020
PREDNOST PRIJAVLJENEGA DELA
S 1. marcem se pričenja vseevropska kampanja imenovana 'Prednosti prijavljenega dela'(Benefits of declared work).
Objava: 02.03.2020
POSLOVANJE ŠTUDENTSKEGA SERVISA V ČASU EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19
Vse stranke obveščamo, da Študentski servis Posavc zaradi razglašene epidemije virusa COVID-19 posluje le preko elektronske pošte ali telefonskega klica.
Objava: 16.03.2020
ELEKTRONSKO OBRAČUNAVANJE NAPOTNIC
Elektronsko obračunavanje napotnic.
Objava: 20.03.2020
ODPOVED VSEH TEORETIČNIH IN PRAKTIČNIH USPOSABLJANJ
Do nadaljnjega so odpovedana vsa teoretična usposabljanja.
Objava: 16.03.2020
POSLOVANJE POSLOVALNIC DRUŽBE POSAVC
Z dnem 16.03.2020 zapiramo vse poslovalnice družbe Posavc d.o.o.
Objava: 16.03.2020
Potni stroški za opravljeno študentsko delo
Študenti in dijaki lahko uveljavljate potne stroške za opravljeno študentsko delo.
Objava: 20.01.2020
Obvestilo o letnem zaslužku študentov in dijakov
Obvestilo je na voljo v aplikaciji "Nakazila"
Objava: 22.01.2020
VIŠJA MINIMALNA URNA POSTAVKA ZA DELA UPOKOJENCEV
S 01.02.2020 je višja minimalna urna postavka za začasna in občasna dela upokojencev, ki znaša 5,05 EUR.
Objava: 03.03.2020
© 2020, Posavc d.o.o. | O piškotkih