07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Cenik

Cenik minimalnih urnih postavk za delo študentov in dijakov

Cenik velja od 03.02.2024 dalje. Najmanjša obračunska enota je ura.
Minimalna bruto urna postavka za občasna in začasna dela študentov in dijakov znaša 7,21 EUR, kar pomeni, da del z nižjo urno postavko ne moremo objaviti med ponudbo prostih del.

Urna postavka za študentsko delo je dana ponudba po Obligacijskem zakoniku. Delodajalec ne more znižati postavke za že opravljeno delo oz. spreminjati pridobljenih pravic za nazaj. Znižanje urne postavke lahko velja šele od seznanitve študenta o spremembi oz. znižanju urne postavke.

Enostavna dela

  • Najnižja urna postavka: 7,21 EUR bruto / 6,20 EUR neto

Zahtevna dela

  • Najnižja urna postavka: 8,30 EUR bruto / 7,14 EUR neto

Najzahtevnejša dela

Poučevanje, prevajanje, inštruiranje, risanje, projektiranje, zahtevnejša dela v računovodstvu, zahtevnejša dela na računalniku, vodenje tečajev, turistično vodenje, restavratorstvo, ...
  • Najnižja urna postavka: 10,20 EUR BRUTO / 8,78 EUR neto

Pomembno

V primeru objave oglasa o prostem delovnem mestu s strani delodajalca za študentsko delo na našem študentskem servisu in napotitve našega člana/članice študentskega servisa na delo na podlagi tako objavljenega oglasa, se izda napotnica za delo preko našega študentskega servisa. V kolikor se člana/članico našega študentskega servisa, ki je nastopil/a delo pri delodajalcu na podlagi naše napotitve, s strani tega delodajalca preusmeri na drug študentski servis, študentski servis Posavc d.o.o. v tem primeru delodajalcem zaračunava storitev posredovanja - napotitve v višini 200,00 eur + DDV.

Za kratkotrajna dela, za dela v nedeljo in med prazniki ter za dela v nočni izmeni se urna postavka praviloma zviša za 50%. Prav tako se ustrezno ovrednoti druge morebitne posebne pogoje in zahteve dela.

Naročnik je dolžan, poleg neto ure, ki se izplača študentu ali dijaku, plačati še osnovno koncesijsko dajatev v višini 16% in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2% zneska na napotnici, ter 22% DDV na skupno koncesijsko dajatev.                               

Skupne dajatve na študentov zaslužek torej znašajo 39,24%.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih