07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Cenik

Cenik minimalnih urnih postavk za delo študentov in dijakov

Cenik velja od 01.04.2019 dalje. Najmanjša obračunska enota je ura.
Minimalna urna postavka za najenostavnejša dela dijaka oz. študenta znaša 4,89 EUR.

Enostavna dela

  • Najnižja urna postavka: 4,89 EUR bruto / 4,13 EUR neto

Zahtevna dela

  • Najnižja urna postavka: 7,00 EUR bruto / 5,92 EUR neto

Najzahtevnejša dela

Poučevanje, prevajanje, inštruiranje, risanje, projektiranje, zahtevnejša dela v računovodstvu, zahtevnejša dela na računalniku, vodenje tečajev, turistično vodenje, restavratorstvo, ...
  • Najnižja urna postavka: 9,00 EUR BRUTO / 7,61 EUR neto

Pomembno

Za kratkotrajna dela, za dela v nedeljo in med prazniki ter za dela v nočni izmeni se urna postavka praviloma zviša za 50%. Prav tako se ustrezno ovrednoti druge morebitne posebne pogoje in zahteve dela.

Naročnik je dolžan, poleg neto ure, ki se izplača študentu ali dijaku, plačati še osnovno koncesijsko dajatev v višini 16% in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2% zneska na napotnici, ter 22% DDV na skupno koncesijsko dajatev.                               

Skupne dajatve na študentov zaslužek torej znašajo 41,16%.
© 2019, Posavc d.o.o. | O piškotkih