07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Delovna dovoljenja

Izdaja delovnih dovoljenj

Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji poteka na osnovi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1) in Pravilnika o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela. Iz področja zaposlovanja tujcev nudimo storitve pri urejanju dokumentacije za izdajo naslednjih vrst delovnih dovoljenj:
 • dovoljenja za zaposlitev
 • posebnih oblik zaposlovanja in dela tujcev
 • osebnih delovnih dovoljenj
 • modre karte EU.
Pri dovoljenjih za zaposlitev nudimo storitve urejanja dokumentacije za izdajo dovoljenja za dobo enega leta, razen v primeru ko ZZDT-1 omogoča izdajo dovoljenja za zaposlitev za daljše obdobje. Urejamo dokumentacijo za naslednja delovna dovoljenja:
 • dovoljene za zaposlitev brez kontrole trga dela
 • dovoljenje za zaposlitev pri dveh ali več delodajalcih
 • nadomestno dovoljenje za zaposlitev
Posredujemo tudi storitve za podaljšanje dovoljenje za zaposlitev. Posebne oblike zaposlovanja in dela tujcev se lahko opravljajo na podlagi dovoljenja za delo in so naslednje:
 • sezonsko delo tujcev
 • delo tujih zastopnikov
 • usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev
 • usposabljanje pri gospodarskih družbah v Republiki Sloveniji
 • dovoljenje za delo tujih zastopnikov
 • dovoljenje za delo za usposabljanje tujih napotenih delavcev in dovoljenje za delo tujim napotenim delavcem, ki izvajajo usposabljanje slovenskih delavcev
 • dovoljenje za delo za individualne storitve tujcev
 • dovoljenje za delo za izvajanje storitev z napotenimi delavci s tržno prisotnostjo delodajalca
 • dovoljenje za delo za gibanje oseb znotraj združb
 • dovoljenje za delo za individualne storitve tujcev

Osebno delovno dovoljenje

V okviru izdaje osebnih delovnih dovoljenj za določen čas posredujemo storitve in urejamo dokumentacijo za naslednja dovoljenja:
 • osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta
  • osebno delovno dovoljenje za samozaposlitev tujca
 • osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let
  • osebno delovno dovoljenje za družinskega člana tujca
  • osebno delovno dovoljenje za samozaposlenega tujca
  • osebno delovno dovoljenje za tujca z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno NPK v Republiki Sloveniji
  • osebno delovno dovoljenje za dnevnega delovnega migranta
  • osebno delovno dovoljenje, ki je zadnji letnik šolanja končal v RS in ima najmanj visokošolsko izobrazbo
  • osebno delovno dovoljenje za tujca, ki je v RS zaključil program raziskovalnega dela
  • osebno delovno dovoljenje, ki je v RS zaključil program raziskovalnega dela
  • osebno delovno dovoljenje za družinskega člana tujca s statusom raziskovalca
 • osebno delovno dovoljenje za posebne kategorije tujcev in na podlagi mednarodne pogodbe
  • osebno delovno dovoljenje za prosilca za mednarodno zaščito
  • osebno delovno dovoljenje za tujca s statusom osebe z začasno zaščito
  • osebno delovno dovoljenje za žrtev trgovine z ljudmi in žrtev nezakonitega zaposlovanje
  • osebno delovno dovoljenje za osebo z subsidiarno zaščito
  • osebno delovno dovoljenje na podlagi mednarodne pogodbe
Posredujemo tudi pri storitvah podaljšanja osebnih delovnih dovoljenj.
Pri pridobivanju dovoljenj za tujce posredujemo in urejamo dokumentacijo tudi pri prijavi in odjavi dela tujcev.

Modra karta EU

Agencija za zaposlovanje posreduje pri pridobivanju soglasja v postopku izdaje ali podaljšanja veljavnosti modre karte EU.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih