07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Izbris kazenskih točk

Če se imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja prostovoljno udeleži programa usposabljanja za varno vožnjo, se mu enkrat v treh letihizbrišejo 4 kazenske točke.

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže 4 in ne preseže 17 kazenskih točk (voznik začetnik ne preseže 6 KT) zaradi storjenih prekrškov, ki NISO POVEZANI z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora, zaradi storjenih prekrškov, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, obvezno udeležiti:
  • oseba, ki ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti ali ji je bilo vozniško dovoljenje odvzeto zaradi storitve kaznivega dejanja in
  • oseba, ki zaprosi za odložitev izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.
Dodatni program za varno vožnjo je sestavljen iz teoretičnega dela v obsegu 12 pedagoških ur ter praktičnega dela v obsegu 6 pedagoških ur.
Na dodatnem usposabljanju iz varne vožnje udeleženci spoznajo kako se voznik in vozilo obnaša v ekstremnih voznih situacijah. 
Usposabljanja praviloma potekajo enkrat mesečno, organiziramo pa jih v Brežicah, Krškem, Kočevju, Novem Mestu in Trebnjem.

Prijavite se lahko osebno v eni izmed poslovalnic družbe Posavc d.o.o. v Brežicah, Krškem in Sevnici oz. na telefon 07/49-90-485, 07/49-05-220 ali 07/49-90-480.
© 2017, Posavc d.o.o. | O piškotkih