07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Izdelava požarnega reda

Na podlagi Pravilnika o požarnem redu (Ur.l. RS, št. 52/07, 34/11, 101/11) izdelujemo požarni red za lastnike ali uporabnike stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov.

Pravilnik ureja:
 • organizacijo varstva pred požarom,
 • ukrepe varstva pred požarom,
 • ukrepe varstva pred požarom za osebe, ki se iz kakršnegakoli razloga nahajajo v objektu,
 • ukrepe varstva pred požarom, ki jih izvajajo zaposleni,
 • odstranjevanje gorljivih snovi,
 • predvideno število uporabnikov glede na namembnost stavbe,
 • ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih in plinskih naprav ter drugih virov vžiga,
 • varno evakuacijo iz objekta in hitro intervencijo,
 • druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom in kontrolo izvajanja teh ukrepov,
 • navodila za ravnanje v primeru požara,
 • vrste in načine usposabljanja zaposlenih.
Obvezne priloge požarnega reda so:
 • izvleček požarnega reda,
 • navodila za posameznike,
 • evidenčni listi o rednem vzdrževanju, pregledih, preizkusih opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom, vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter izvajanju drugih ukrepov varstva pred požarom,
 • evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom ter seznanitvi s požarnim redom,
 • evidenčni list o požarih in eksplozijah,
 • kontrolni list.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih