07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Izdelava varnostnih načrtov

Z izdelavo varnostnega načrta se določi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, kakor tudi v obratih in/ali pomožnih delavnicah na gradbiščih, v katerih se pripravljajo, predelujejo in obdelujejo gradbeni materiali, gradbeni proizvodi in gradbeni elementi, ki se vgrajujejo v gradbene objekte. 

Hkrati se določi tudi ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri vzdrževanju in čiščenju zgrajenih objektov.

Osnova za izdelavo varnostnega načrta sta projekta PGD in PZI.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih