07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Meritve delovnega okolja

Preiskave delovnega okolja na delovnih mestih predpisuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, št. 89/99, 39/05).

Določbe obvezujejo delodajalce, da se predhodno in obdobno prepričajo, da delavci delajo v delovnih pogojih, ki so varni za njihovo zdravje in življenje. Zato morajo, med drugim, s preiskavami delovnega okolja v delovnih in pomožnih prostorih ugotavljati toplotne razmere in ustreznost naravne in umetne osvetljenosti ter druge škodljive vplive na zdravje ali življenje delavcev.

Delodajalec je dolžan zagotoviti periodične preglede v roku, ki ni daljši od treh let. Izvajamo naslednje meritve fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju:
  • meritve toplotnih razmer (temperature, hitrost gibanja zraka, relativna vlažnost),
  • meritve svetlobnih razmer in osvetljenosti,
  • meritve prezračevanja.
Storitev obsega:
  • izvedbo posameznih meritev,
  • ugotovitev dejanskega stanja in
  • izdelavo poročila o meritvah in strokovno ugotovitev.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih