07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Meritve električnih instalacij

Zahteve, s katerimi se zagotavlja varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav v stavbah, predpisuje Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.l. RS, št. 41/09, 02/12) in tehnična smernica TSG-N-002 Nizkonapetostne električne inštalacije. 

Pregledi, preizkusi in meritve električnih instalacij:

REDNI PREGLEDI:
  • redni pregled električnih inštalacij v stavbah je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let;
  • v stavbah, ki imajo prostore s potencialno eksplozivno atmosfero, je potrebno po predpisih, ki urejajo protieksplozijsko zaščito, redni pregled električnih inštalacij izvesti v roku, ki ni daljši od 2 let;
  • v stanovanjskih stavbah je potrebno redni pregled električnih inštalacij izvesti v roku, ki ni daljši od 16 let.
Redni pregledi in preskusi električnih inštalacij so osnova za izdelavo ocene tveganja, ki jo predpisuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

IZREDNI PREGLEDI:
  • izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost.
Storitev obsega:
  • meritve električnih inštalacij nizke napetosti (do 1000 V),
  • ugotovitev dejanskega stanja in
  • izdelavo poročila o meritvah in strokovno ugotovitev.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih