07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Načrti ravnanja z odpadki

Skladno z Uredbami o ravnanju z odpadki za različna podjetja izdelujemo načrte gospodarjenja in ravnanja z odpadki.

Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, mora zagotoviti izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki, s katerim se določijo ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov in načini ravnanja z nastalimi odpadki.

Poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi

Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 34/08) izdelujemo tudi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi. Poročila o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi je sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih