07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com
DSC09513

O podjetju

Družba Posavc, d.o.o. je razvijajoče se podjetje, ki svojo dejavnost usmerja predvsem v razvoj in upravljanje s človeškimi viri, deluje pa na področju zaposlovanja, izobraževanja in zagotavljanja tehnične varnosti.

S svojo prisotnostjo na trgu skrbi za dvig kvalitete storitev, hkrati pa domačemu gospodarstvu predstavlja pomemben člen pri vzpostavitvi sodobnega načina poslovanja ter dvigu kakovosti človeškega življenja, ki predstavlja središče sodobnega razvoja in glavni cilj celotne družbe.

Družba je razvojno odprta, se širše povezuje in je partnersko naravnana.

Zaradi širine svojega poslovanja je podjetje razdeljeno na štiri med seboj tesno povezane sklope:
Dejavnosti agencije za zaposlovanje so usmerjene predvsem k pospeševanju zaposlovanja, posredovanju dela in iskanju kvalitetnih kadrov. Pomembne storitve Agencije so tudi posredovanje delovne sile drugemu delodajalcu ter pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce in dovoljenj za prebivanje.

Izobraževalno središče ima pomembno vlogo pri izpopolnjevanju kadrov ter pridobivanju novih in dodatnih znanj, mobilnosti in prilagodljivosti delovne sile, kar v času globalizacije predstavlja najresnejši problem.
Naloge Centra za tehnično varnost so preventivno naravnane in usmerjene v zagotavljanje varnega dela, skrbi za zdravju prilagojeno okolje in preprečevanje nezgod pri delu. Izvajanje nalog varnosti pri delu ter varstva pred požarom postaja predpogoj uspešnega in razvojno naravnanega podjetja.

Šola vožnje je bila ustanovljena z namenom dviga ravni kvalitete usposabljanja za voznike motornih vozil, zagotovitve čim večje konkurenčnosti ter prispevka k skupni varnosti v cestnem prometu. Organiziramo predavanja iz cestno prometnih predpisov, brezplačne priprave na republiške teste, tečaje varne vožnje, izbris kazenskih točk, vožnjo s spremljevalcem ter tudi druge storitve šole vožnje.

V letu 2015 smo v svoj spekter dejavnosti dodali še turizem, kjer razvijamo lastno blagovna znamko Visit Posavje, v okviru katere pospešujemo lokalni turizem in skrbimo za širšo prepoznavnost kulturnih in naravnih bogastev Posavja.
Zapeljite se z nami in odkrijte zaklade Posavja!


Veselimo se sedanjega in bodočega sodelovanja z vami!

Ivan Vogrinc, dipl.inž.str.
direktor
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih