07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Požarni in evakuacijski načrti

Izdelava požarnega načrta
Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom izdelujemo požarni načrt, ki grafično prikazuje situacijo objekta in njegovih delov z označenimi nevarnostmi ter napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.

Požarni načrt mora biti izdelan za poslovne, industrijske, stanovanjske in druge objekte, v katerih obstaja srednja, srednja do povečana, velika ali zelo velika požarna ogroženost. Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. 
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih