07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Preizkušanje hidrantnih omrežij

Imamo dovoljenje za preizkušanje hidrantnih omrežij, kar predpisuje Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. l. RS, št. 22/95, 102/99 in 60/20). 

Redni letni periodični pregledi se izvajajo vsakih 12 mesecev.

Lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov si mora pred pričetkom uporabe vgrajenega hidrantnega omrežja pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju hidrantnega omrežja za:
  • novo vgrajena hidrantna omrežja,
  • razširitev hidrantnega omrežja,
  • spremenjeni ali zamenjani del hidrantnega omrežja.
Storitev preizkušanje hidrantnih omrežij obsega:
  • pregled dokumentacije,
  • preizkus hidrantnega omrežja in
  • izdelavo poročila.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih