07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Računovodske storitve

Računovodstvo je področje, ki mora biti strokovno vodeno, če želimo imeti učinkovito in poslovno uspešno podjetje. Pomembno je, da se odločimo za računovodski servis, ki nam bo znal poleg finančnega vodenja, svetovati tudi glede pomembnih poslovnih odločitev. 

V podjetju Posavc nudimo bogato paleto storitev s področja računovodstva, knjigovodstva in davkov za pravne osebe, samostojne podjetnike in društva.

Trudimo se vzpostaviti korekten in zaupanja vreden odnos med podjetjem in stranko. Naše vodilo je strokovnost, ažurnost in prijaznost.

Obseg storitev:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, knjiga terjatev in obveznosti, knjiga DDV),
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence povezanih s plačami za DURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Obračun zamudnih obresti, izpisi plačilnih opominov
 • Materialno poslovanje
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Periodična računovodska poročila po želji podjetja
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti
 • Priprava predlogov za kompenzacije, cesije, asignacije
 • Obveščanje strank z novostmi na področju zakonodaje
 • Strokovno svetovanje na področju računovodstva.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih