07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Servis gasilnih aparatov

Imamo dovoljenje za pregled in vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, kar predpisuje Pravilnik o minimalnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur. l. RS, št. 108/04, 116/07, 102/09 in 55/15).

Roki pregledov so določeni z navodili posameznih proizvajalcev.

Storitev servisa gasilnih aparatov obsega:
  • pregled o brezhibnem delovanju gasilnika po navodilih proizvajalca,
  • preizkus gasilnika v skladu z veljavnimi standardi,
  • servisno vzdrževanje, ki obsega ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo izrabljenih in pokvarjenih delov gasilnika, ugotovljenih pri pregledu,
  • označevanje gasilnikov o brezhibnem delovanju ter vodenje evidenc.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih