07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com
u-vzdrzevanje-i-i

Usposabljanje za vzdrževanje igral in otroških igrišč

Družba Posavc d.o.o. izvaja usposabljanje oseb za pregled in vzdrževanje igral in igrišč v vrtcih, na katerem udeležence seznanimo z zahtevami standarda EN 1176:2008, ki temelji na varnosti, pregledovanju in vzdrževanju igrišč in igral ter vodenju dokumentacije.

Odgovorna oseba je po Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l. RS, št. 47/10) dolžna zagotavljati preglede igral in igrišč ter njihovo vzdrževanje.

Odgovorna oseba mora za pripravo programa pregledov, organizacijo in izvajanje pregledov zadolžiti zaposlenega v vrtcu ali šoli, ki mora biti za to ustrezno usposobljen, za letni pregled igral, ki vključuje preverjanje dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral, pa mora imenovati posebno komisijo, ki mora biti sestavljena iz najmanj treh članov, od katerih mora biti ena oseba ustrezno usposobljena.

Vzdrževanje igral in igrišč se mora izvajati v skladu s programom pregledov, ki določa rutinske preglede, podrobnejše periodične preglede in vsakoletni glavni pregled. S programom pregledov se določi pogostost posameznih pregledov, tako da se upošteva garancijo, priporočila in navodila proizvajalca igral, frekvenco uporabe igral na igrišču in njihovo izpostavljenost zunanjim vplivom.


Prijave zbiramo na ctv@posavc.si oz. na 07/49-90-481.
© 2023, Posavc d.o.o. | O piškotkih