07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Varnost pri delu

Smo pooblaščena organizacija za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu v skladu z odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 10200-48/2012.

Področje varnosti pri delu ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ter vrsta podzakonskih predpisov oziroma pravilnikov, ki podrobno urejajo posamezna področja. 

Izvajanje nalog varnosti pri delu ter varstva pred požarom postaja predpogoj uspešnega in razvojno naravnanega podjetja.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih