07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Varstvo okolja

Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Cilji varstva okolja so zlasti:
  • preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
  • ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
  • trajnostna raba naravnih virov,
  • zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije,
  • odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti,
  • povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter
  • opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.
Za doseganje ciljev je potrebno:
  • spodbujati proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja,
  • spodbujati razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in
  • plačevati za onesnaževanje in rabo naravnih virov.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih