07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com
image001

Temeljna poklicna kvalifikacija

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 in 105/22) in Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 103/10, 63/12, 62/14, 69/19 in 50/22) določata, da mora vsak voznik, tako za prevoz potnikov (kategorija D ali DE) kot za prevoz blaga z vozili nad 3.500 kg (kategorija C in CE), pridobiti temeljno poklicno kvalifikacijo in se redno usposabljati v skladu z zakonom. Vozniki morajo imeti v vozniškem dovoljenju vpisano kodo Evropske unije "95" ali imeti voznikovo izkaznico, ki izkazuje, da ima voznik pridobljeno kvalifikacijo.

Pridobitev temeljne poklicne kvalifikacije

Vozniki, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev temeljne kvalifikacije po zgoraj navedenih pogojih, lahko pridobijo temeljne kvalifikacije v skladu z zakonom na naslednje načine:
  • z načinom pospešene pridobitve temeljnih kvalifikacij: tečaj, ki obsega 140 ur , vsaj 10 ur vožnje ustrezne kategorije, pisni preizkus znanja ali
  • s preizkusom znanja: teoretični (najmanj 4 ure) in praktični (najmanj 2 uri) preizkus znanja
Kandidat sme pristopiti k individualni vožnji in praktičnemu preizkusu znanja , ko ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije oziroma veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Praktični preizkus znanja kandidat opravlja ob prisotnosti učitelja vožnje in predsednika komisije.
 

Cene za pridobitev temeljne poklicne kvalifikacije za prevoz blaga in prevoz potnikov:

Vrsta storitve Cena brez DDV Cena z DDV
Cene za pridobitev temeljne poklicne kvalifikacije za prevoz blaga in prevoz potnikov 150,00 EUR 183,00 EUR
Izpit TPK - teoretični del 200,00 EUR 200,00 EUR*
Izpit TPK za prevoz blaga - praktični del 150,00 EUR 150,00 EUR*
Izpit TPK za prevoz potnikov - praktični del 200,00 EUR 200,00 EUR*
Literatura 15,00 EUR 18,30 EUR

* DDV se ne obračuna
© 2023, Posavc d.o.o. | O piškotkih