07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Dovoljenja za prebivanje

Agencija za zaposlovanje Posavc d.o.o. posreduje svoje storitve na področju pridobivanja dovoljenja za začasno in stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Zakon o tujcih (ZTuj-2) določa pogoje in načine vstopa, zapustitve in bivanja v Republiki Sloveniji ter povzema nekatere direktive in sklepe Evropske unije. V postopku pridobivanja dovoljenja za prebivanje ločimo dovoljenja za začasno prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje.

Začasno prebivanje

Dovoljenje za začasno prebivanje se izdaja za določen namen in za določen čas. Dovoljenje za začasno prebivanje se izda na prošnjo tujca, ki želi bivati v RS, lahko pa tudi na vlogo fizične ali pravne osebe. Naša storitev v okviru pridobivanja dovoljenja za prebivanje se nanaša na dovoljenja iz naslednjih namenov:
  • zaposlitve ali dela
  • združitve družine
  • študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja, sodelovanja oz. udeležbe v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo s sistem formalnega izobraževanje
  • drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih razlogov ali zaradi interesa Republike Slovenije
  • tujci, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drug državi članici Evropske unije
  • tujci slovenskega rodu do četrtega kolena v ravni vrsti
  • otroci tujcev rojenih v Republiki Sloveniji
  • žrtve trgovine z ljudmi
  • žrtve nezakonitega zaposlovanja
  • tujci ki jim je bilo v RS dovoljeno zadrževanje.
Nudimo storitev podaljšanja in pridobivanja nadaljnjih dovoljenj za prebivanje.

Stalno prebivanje

V okviru pridobivanja dovoljenja za prebivanje svetujemo in nudimo storitve pri pridobivanju dovoljenja za stalno prebivanje.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih