07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Najem delovne sile

Nov in sodoben način zaposlovanja

Leasing delovne sile predstavlja nov sodoben način zaposlovanja, kar je v Republiki Sloveniji leta 1998 najprej omogočila novela Zakona o zaposlovanju nato pa v letu 2002 še Zakon o delovnih razmerjih, ki je bil noveliran leta 2007 z novelo ZDR-A, v letu 2013 pa je bil sprejet nov Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v okviru reforme trga dela. Zakon o delovnih razmerjih sam po sebi temelji na principih prilagajanja času v katerem živimo, k temu pa je prispevalo tudi sprejetje novele iz leta 2007 in novega zakona v letu 2013.

Obstajajo tudi drugi termini za leasing delovne sile kot so: zagotavljanje delovne sile drugemu uporabniku, prepuščanje delavcev drugim uporabnikom, tristrano oz. trikotno zaposlovanje, posojanje delavcev, najem delovne sile, v tujini pa je za tovrstni način zaposlovanja najbolj uveljavljen izraz "temporary employment".

Izvedba zaposlovanja v naši agenciji poteka na podlagi rešitev, ki so povzete po Konvencijah (najnovejša je Konvencija št. 181 o Zasebnih agencijah za zaposlovanje, ki je Slovenija še ni ratificirala) in priporočilih Mednarodne organizacije za delo, ki ima s tovrstnim zaposlovanjem dolgo tradicijo in bogate izkušnje.

Uporabnik in Agencija za zaposlovanje Posavc skleneta Pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Na podlagi pogodbe o napotitvi Agencija Posavc napoti delavca na delo k uporabniku. Po podpisu Pogodbe o napotitvi se z delavcem sklene pogodba o zaposlitvi. Tak delavec je v enakem položaju z drugimi delavci, ki so pri uporabniku zaposleni na enakih ali podobnih delovnih mestih, tako v pogledu pogojev dela, višine plače, dopusta, regresa in drugih zakonskih določb. Čas trajanja takšnega dela je odvisen od potreb uporabnika, v praksi pa običajno ni krajši od meseca dni.

Splošni pogoji pri posredovanju in zagotavljanju delovne sile.
© 2023, Posavc d.o.o. | O piškotkih