07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Učitelj vožnje in predpisov

Učitelj vožnje

Pogoji vpisa:
 • starost najmanj 24 let,
 • najmanj srednja strokovna izobrazba, (višja izobrazba učitelj predpisov),
 • veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj pet let,
 • da kandidat v zadnjih treh letih ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa,
 • da kandidatu v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali ukrep prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali odklonitve posebnega preizkusa z ustreznimi sredstvi oziroma napravami ali odklonitve strokovnega preventivnega pregleda o prisotnosti alkohola v organizmu,
 • da kandidatu ni odvzeto vozniško dovoljenje v zvezi z ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja oziroma izrečena kazen prepovedi vožnje motornega vozila, dokler traja taka prepoved,
 • zdravstvena sposobnost kandidata, kar pomeni, da si mora kandidat pridobiti veljavno zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za učitelja vožnje motornih vozil kategorije, za katero želi postati učitelj vožnje.
Program usposabljanja obsega naslednje tematske sklope:
 • Predpisi o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso v skladu s cestnoprometnimi predpisi,
 • Osnove psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v cestnem prometu,
 • Osnove teorije pouka – didaktika,
 • Poznavanje motornih vozil in cest,
 • Vožnja motornega vozila ustrezne kategorije,
 • Osnove komuniciranja v slovenskem jeziku,
 • Zgradba in izvedba učne ure vožnje motornega vozila - praktično poučevanje.
Za dokončanje usposabljanja po tem programu mora kandidat za učitelja vožnje opraviti preizkus, ki obsega:
 • pisni preizkus (test) iz teoretičnega tematskega sklopa,
 • izdelava pisne priprave za izvedbo učne ure praktične vožnje in
 • ustni zagovor iz teoretičnega dela,
 • prikaz samostojne vožnje motornega vozila tiste kategorije, za katero želi kandidat postati učitelj,
 • izvedba praktične vožnje (v funkciji učitelja vožnje) s kandidatom za voznika motornega vozila ustrezne kategorije in
 • ustni zagovor iz praktičnega dela.

Učitelj predpisov

Pogoji vpisa:
 • najmanj 3 leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B,
 • najmanj višja strokovna izobrazba.
Program usposabljanja obsega naslednje tematske sklope:
 • Predpisi o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki niso v skladu s cestnoprometnimi predpisi,
 • Osnove psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v cestnem prometu,
 • Osnove teorije pouka – didaktika,
 • Poznavanje motornih vozil in cest,
 • Osnove komuniciranja v slovenskem jeziku,
 • Zgradba in izvedba učne ure teoretičnega pouka.
Za dokončanje usposabljanja po tem programu mora kandidat za učitelja vožnje opraviti preizkus, ki obsega:
 • pisni preizkus (test) iz teoretičnega tematskega sklopa,
 • izdelava pisne priprave za izvedbo učne ure teoretičnega pouka in
 • ustni zagovor iz teoretičnega dela,
 • nastop – kandidat za učitelja predpisov izvede učno uro teoretičnega pouka (na temo iz teoretičnega dela programa usposabljanja za kandidate za voznike motornih vozil) in
 • ustni zagovor iz praktičnega dela.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih