07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Potek usposabljanja

V procesu usposabljanja za voznike motornih vozil morajo kandidati opraviti naslednje:
 • tečaj iz cestno prometnih predpisov
 • zdravniški pregled
 • izpit iz prve pomoči
 • izpit iz teoretičnega dela pred komisijo izpitnega centra
 • praktično usposabljanje
 • izpit iz praktičnega dela pred komisijo izpitnega centra

Teoretični tečaj iz CPP

Teoretični tečaj iz cestno prometnih predpisov kandidati opravljajo v predavalnicah podjetja Posavc d.o.o..
Po končanem programu kandidati opravijo preizkus znanja, ki je pogoj za pričetek praktičnega usposabljanja.
Tečaji iz CPP potekajo praviloma dvakrat mesečno, glede na število prijavljenih kandidatov, začnejo pa se praviloma vsako prvo in tretjo sredo v mesecu ob 14:00 uri. V primeru večjega števila prijavljenih kandidatov organiziramo tudi dodatne termine.

Zdravniški pregled

Zdravniški pregled opravite pri pooblaščenem zdravniku medicine dela po vaši izbiri.

Tečaj in izpit iz prve pomoči

Tečaj iz prve pomoči organiziramo po končanem teoretičnem usposabljanju iz cestno prometnih predpisov. Izpit se opravlja pred komisijo Rdečega križa in nima časovne omejitve.

Izpit iz teoretičnega dela pred komisijo izpitnega centra

Po končanem teoretičnem programu usposabljanja mora kandidat najprej opraviti izpit iz teoretičnega dela, ki je pogoj za pričetek praktičnega usposabljanja.
Kandidati pred prijavo poravnajo pristojbino, na kar jih lahko prijavimo na teoretični del izpita.

Na izpitu iz teorije pred komisijo izpitnega centra kandidati potrebujejo:
 • veljavno osebno izkaznico ali potni list in
 • evidenčni karton vožnje.

Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje z vozilom kandidati pričnejo po opravljenem teoretičnem usposabljanju in uspešno opravljenem izpitu iz teoretičnega dela programa.

Kandidati morajo med praktičnem usposabljanjem pri sebi imeti:
 • evidenčni karton vožnje,
 • osebno izkaznico ali potni list in
 • originalno zdravniško spričevalo.

Izpit iz praktičnega dela pred komisijo izpitnega centra

Kandidati pred prijavo poravnajo pristojbino, na kar jih na izpit prijavi učitelj vožnje in jih seznani s terminom izpita.

Na izpitu iz praktične vožnje pred komisijo izpitnega centra kandidati potrebujejo:
 • veljavno osebno izkaznico ali potni list,
 • evidenčni karton vožnje in
 • originalno zdravniško spričevalo.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih