07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com
DSC_5294

Bus trening

Zagotavljanje varnosti potnikov

Tečaj varne vožnje – BUSTRENING je namenjen vsem voznikom avtobusov, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje D1, D, D1E ali DE kategorij ter izpopolniti tehniko vožnje z avtobusi in njihovega obvladovanja v različnih situacijah v prometu. Namen tovrstnih tečajev je predvsem v zagotavljanju varnosti potnikov ter zmanjšanju rizika prometnih nesreč z avtobusov. Trening je namenjen tako posameznikom kot podjetjem z večjim številom voznikom, ki se ukvarjajo s prevozi potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem prometu. Usposobljen voznik predstavlja pomemben faktor pri varnosti potnikov.

OSNOVNI Bustrening - BT I.

Vozniki avtobusov se v osnovnem programu seznanijo s tehničnimi osnovami in delovanjem fizikalnih zakonitosti pri vožnji, obnašanju vozila pri vožnji naravnost in vožnji v ovinku ter s tehniko pravilnega zaviranja v različnih situacijah v odvisnosti od pogojev za vožnjo ter karakteristik posameznega vozila ali skupine vozil.

Vsebina programa:
  • priprava na vožnjo,
  • pravila zagotavljanja varnosti potnikov,
  • upravljanje in vodenje vozila,
  • zaviranje v sili,
  • zaviranje in izogibanje nenadni oviri,
  • vožnja pri zavijanju in prenos dinamičnih sil.
Cilj:
Glede na to, da je od ustrezne usposobljenosti voznika avtobusa odvisna varnost potnikov, je poudarek osnovnega tečaja učenje ustreznega reagiranja v kritičnih okoliščinah.

Pridobljena znanja:
Tečajnik se bo seznanil tako s teoretičnimi osnovami kot s praktičnim usposabljanjem in učenjem obvladovanja vozila v kritičnih prometnih situacijah.

NADALJEVALNI Bustrening - BT II.

V nadaljevalnem programu tečajniki utrdijo znanje iz osnovnega programa ter spoznajo možne reakcije avtobusa pri vožnji v ovinku ter razloge za takšno obnašanje. Poseben povdarek je na obnašanju priklopnega vozila, če ga avtobus ima. Program vsebuje tudi elemente vožnje po klancu ter obvladovanje avtobusa pri zanašanju. Tečajniki se seznanijo tudi z delovanjem elektronskih sistemov, ki zagotavljajo vozniku avtobusa pomoč pri vožnji v ovinku ter po klancu navzdol.

Vsebina programa:
  • obvladovanje drsečega avtobusa pri vožnji na ravnih površinah in klancih,
  • pravilno zaviranje na različnih podlagah,
  • zaviranje in izogibanje oviri v neznano smer,
  • zaviranje v ovinku.
Cilj:
Cilj nadaljevalnega tečaja varne vožnje za voznike avtobusov je praktično usposabljanje in učenje, kako je mogoče v kritičnih situacijah s pravilnim ravnanjem uspešno obvladovati vozilo.

Pridobljena znanja:
Nadaljevalni tečaj pretežno obsega praktične vaje, kjer tečajnik izkusi obnašanje vozila, ko je izpostavljeno neugodnim razmeram, in se nauči v danih situacijah ustrezno reagirati.

IZPOPOLNJEVALNI Bustrening - BT III.

Izpopolnjevalni tečaj predstavlja nadgradnjo obstoječega znanja ter tečajnikom zagotavlja utrjevanje tistih vsebin, ki v praksi lahko preprečijo nastanek nevarnih situacij, ter povečujejo varnost samega potniškega prometa.

Cilj:
Cilj izpopolnjevalnega tečaja je naučiti voznika tudi v kritičnih okoliščinah zagotavljati varnost potnikov in ustrezno reagirati tako, da je nesreča v največji možni meri preprečena.

Pridobljena znanja:
Teoretični del je pri izpopolnjevalnem tečaju skrčen na minimum in osrednji del tečaja predstavlja izvajanje praktičnih vaj. Tečajnik bo izpopolnil tehnike varne vožnje, ki jih v osnovi že obvlada, hkrati pa se bo naučil ustrezno reagirati tudi v najtežjih situacijah v prometu.

TEČAJ EKO VOŽNJE Bustrening - BT EKO

Trening eko vožnje predstavlja varčno in ekološko naravnano vožnjo ter predstavlja temelj dobrega in ekonomičnega upravljanja vozila. Sama vožnja se odvija v realnih cestnih razmerah z vozilom, ki je opremljeno s tehniko za merjenje različnih parametrov vožnje. Program se izvaja individualno v prisotnosti trenerja varne vožnje, pri čemer se izhaja iz profila voznika, same vrste vozila in karakteristik prevozov.

Cilj:
Cilj tečaja eko vožnje je naučiti voznika avtobusa ustrezne uporabne tehnik za optimalno ravnanje z vozilom. Cilj eko vožnje je čim večji prihranek goriva ter zmanjševanje stoškov vzdrževanja.

Pridobljena znanja:
Na tečaju eko vožnje bodo vozniki spoznali tehnike optimalne vožnje ter v praksi preizkusili dejansko upravljanje vozila v skladu s smernicami, ki zagotavljajo ekološko porabo.

Komu je tečaj namenjen?
Tečaj eko vožnje je namenjen vsem voznikom, ki se želijo naučiti optimalnega upravljanja avtobusa. Trening je namenjen še posebej večjim prevoznim podjetjem z večjim voznim parkom, kjer prihranki najprej pridejo do izraza.
© 2023, Posavc d.o.o. | O piškotkih