07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com
DSC_9713

Varna vožnja za voznike začetnike

Program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike

Voznik začetnik, ki ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A in B, mora opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.
Program dodatnega usposabljanja voznikov vključuje vadbo varne vožnje in skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa v skupnem trajanju 10 pedagoških ur.

Program dodatnega usposabljanja mora opraviti tudi imetnik vozniškega dovoljenja, ki je pridobil slovensko vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij A2 ali A ini B na osnovi veljavnega vozniškega dovoljenja izdanega v tujini (če je od izdaje tega vozniškega dovoljenja minilo manj kot leto dni), in v državi, kjer je pridobil vozniško dovoljenje, ni opravil dodatnega programa za voznika začetnika.

Vozniško dovoljenje se izda do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorij A2 ali A in B. Vozniško dovoljenje se podaljša, ko voznik opravi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za eno izmed kategorij A2 ali A in B.

Vsem kandidatom za voznike se ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izda tudi karton voznika začetnika za spremljanje njihovega dodatnega usposabljanja, ob podaljšanju vozniškega dovoljenja pa morajo upravnemu organu predložiti tudi potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.

Programa dodatnega usposabljanja enodnevne vadbe varne vožnje z vključeno skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega promet mora voznik začetnik opraviti po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja. Ko voznik začetnik opravi predpisan program dodatnega usposabljanja, se mu podaljša vozniško dovoljenje.

Program dodatnega usposabljanja za voznike začetnike obsega:

Vadbo varne vožnje - vsebuje teoretični in praktični del in traja 7 pedagoških ur.

Teoretični del ( 1 ura) je sestavljen iz naslednjih tem:
 • razprave o izkušnjah udeležencev in razlogih za vožnjo,
 • tehnike zaviranja v sili,
 • možne reakcije vozila pri vožnji na ovinku in razlogi za zanašanje vozila na ovinku,
 • upravljanje vozila in
 • varnostne naprave na vozilu.
Praktični del ( 6 ur) za posamezno kategorijo je sestavljen iz naslednjih tem:
 • upravljanje in vodenje vozila,
 • zaviranje v nevarnosti in umikanje nenadni oviri,
 • varnostna razdalja,
 • vodenje vozila v zavojih in reševanje iz nevarnih situacij v zavoju in
 • reševanje ob nenadnem zanašanju vozila.

Skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.

Na delavnici se udeleženci soočijo s tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami. Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure.

Delavnica vključuje :
 • pregled najpogostejših kršitev predpisov s strani voznikov začetnikov s prikazom njihovega pomena za varnost v prometu,
 • vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo,
 • razloge za nespoštovanje omejitev hitrosti in predstavitev posledic takšnega ravnanja,
 • vpliv alkohola, mamil in nekaterih zdravil na psihofizično stanje voznika in predstavitev posledic vožnje v neugodnem psihofizičnem stanju,
 • vpliv dejavnikov, ki odvračajo pozornost od vožnje in predstavitev posledic takšne vožnje,
 • medsebojne odnose udeležencev v cestnem prometu in
 • posledice nepravilnih ravnanj udeležencev v cestnem prometu s poudarkom na posledicah prometnih nesreč.
Cilj delavnice je voznikom začetnikom vzbuditi zavest o tveganjih, ki so najpogostejši vzrok za nastanek prometne nesreče, ter njihovimi posledicami, da bodo prepoznali razloge za prilagajanje vožnje svojim sposobnostim in se ne bodo prepustili motečim vplivom.

Opravljeno obveznost izvajalec po končanem usposabljanju potrdi v KARTON VOZNIKA ZAČETNIKA, ki ga kandidat dobi ob dvigu vozniškega dovoljenja na Upravni enoti.
 
© 2023, Posavc d.o.o. | O piškotkih