07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com
izbjegavanjeprepreka

Truck trening

Zmanjšanje rizika prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil

Tečaj varne vožnje – TRUCKTRENING je namenjen vsem voznikom tovornih motornih vozil brez ali s prikolico, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje B, C1, C, C1E ali CE kategorije ter želijo spoznati tehniko vožnje in obvladovanja tovornih vozil v različnih situacijah v prometu. Namen tovrstnih tečajev je predvsem v zmanjšanju rizika prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil. Trening je namenjen tako posameznikom kot podjetjem z večjim številom voznikov, ki se ukvarjajo s prevozi v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.

OSNOVNI Trucktrening - TT I.

Vozniki tovornih vozil se v osnovnem programu seznanijo s tehničnimi osnovami in delovanjem fizikalnih zakonitosti pri vožnji, obnašanju vozila pri vožnji naravnost in vožnji v ovinku ter s tehniko pravilnega zaviranja v različnih situacijah v odvisnosti od pogojev za vožnjo ter karakteristik posameznega tovornega vozila ali skupine vozil.

Vsebina programa:
  • priprava na vožnjo,
  • pravila pravilnega natovarjanja in privezovanja tovora,
  • upravljanje in vodenje vozila,
  • zaviranje v sili,
  • zaviranje in izogibanje nenadni oviri,
  • vožnja pri zavijanju in prenos dinamičnih sil.
Cilj: Cilj osnovnega usposabljanja je naučiti tečajnika varne vožnje s tovornimi vozili kljub tveganim dejavnikom, povezanih z vrsto prevoznega sredstva in njihovimi tehničnimi karakteristikami (težo, višino, širino in težiščem).

Pridobljena znanja: Tečajnik bo osvojil osnovne tehnike varne vožnje tovornega vozila in se naučil ustrezno odzivati v kritičnih situacijah.

NADALJEVALNI Trucktrening - TR II.

V nadaljevalnem programu tečajniki utrdijo znanje iz osnovnega programa ter spoznajo možne reakcije vozila pri vožnji v ovinku ter razloge za takšno obnašanje. Poseben poudarek je na obnašanju priklopnega vozila. Program vsebuje tudi elemente vožnje po klancu ter obvladovanje tovornega in priklopnega vozila pri zanašanju vozila pri takšni vožnji. Tečajniki se seznanijo tudi z delovanjem elektronskih sistemov, ki zagotavljajo vozniku tovornega vozila pomoč pri vožnji v ovinku ter po klancu navzdol.

Vsebina programa:
  • obvladovanje drsečega vozila pri vožnji na ravnih površinah in klancih,
  • pravilno zaviranje na različnih podlagah,
  • zaviranje in izogibanje oviri v neznano smer,
  • zaviranje v ovinku.
Cilj: Cilj nadaljevalnega tečaja za voznike tovornih vozil je izboljšati voznikove sposobnosti prepoznavanja kritičnih razmer v prometu in ustreznega reagiranja v zahtevnih kritičnih situacijah.

Pridobljena znanja:
Tečajnik se bo naučil soočati z neugodnimi razmerami, kot so slaba vidljivost, premik, razsutje ali prevrnitev tovora in oteženo upravljanje vozila. Tečajnik se bo seznanil z vplivom obremenitve na stabilnost vozila in se naučil ustrezno odzivati v kritičnih situacijah.

IZPOPOLNJEVALNI Trucktrening - TR III.

Izpopolnjevalni tečaj predstavlja nadgradnjo obstoječega znanja in tečajnikom zagotavlja utrjevanje tistih vsebin, ki v praksi lahko preprečijo nastanek nevarnih situacij in povečujejo varnost samega transporta.

Cilj: Cilj izpopolnjevalnega tečaja je s prakso nadgraditi obstoječe teoretično znanje voznika tovornega vozila in ga pripraviti za ustrezno reagiranje tudi v najzahtevnejših situacijah.

Pridobljena znanja: Tečajnik se bo s pomočjo simulacije konkretnih možnih kritičnih razmer naučil ustreznega reagiranja. Tečaj je prilagojen obvladovanju najzahtevnejših situacij v tovornem prometu.

TRENING EKO VOŽNJE - TR EKO

Trening eko vožnje predstavlja varčno in ekološko naravnano vožnjo ter predstavlja temelj dobrega in ekonomičnega upravljanja vozila. Sama vožnja se odvija v realnih cestnih razmerah z vozilom, ki je opremljeno s tehniko za merjenje različnih parametrov vožnje. Program se izvaja individualno v prisotnosti trenerja varne vožnje, pri čemer se izhaja iz profila voznika, same vrste vozila in karakteristik prevozov.

Cilj:
Na tečaju eko vožnje se bo voznik tovornega vozila naučil ustreznih tehnik optimalnega ravnanja z vozilom. Cilj eko vožnje je čim večji prihranek goriva ter zmanjševanje stoškov vzdrževanja.

Pridobljena znanja:
Tečaj eko vožnje za voznike tovornih vozil obsega teoretični del o tehnikah optimalne vožnje in praktični prikaz dejanskega upravljanja vozila, ki zagotavlja ekološko porabo in manjšo obrabo potrošnih delov.

Komu je tečaj namenjen?
Tečaj eko vožnje je namenjen vsem voznikom, ki se želijo naučiti optimalnega upravljanja tovornega vozila. Trening je namenjen še posebej večjim prevoznim podjetjem z večjim voznim parkom, kjer prihranki najprej pridejo do izraza.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih