07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Meritve hrupa v okolju

Izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa je predpisano s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08) ter s standardi in uredbami:
 • ISO 1996/1: dec 1996: Opis in merjenje hrupa v okolju, osnovne količine in postopek,
 • ISO 1996/2: dec 1996: Opis in merjenje hrupa v okolju, zbiranje podatkov,
 • ISO 1996/3: dec 1996: Opis in merjenje hrupa v okolju, uporaba pri mejnih vrednostih hrupa,
 • Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
Izvedba prvih meritev in obratovalnega monitoringa obsega:
 • merjenje ravni hrupa za izračun konične in ekvivalentne ravni hrupa,
 • merjenje ravni hrupa z dinamično nastavitvijo merila na »I« (impulz) za izračun popravka zaradi izrazitih impulzov v hrupu,
 • merjenje ravni hrupa v terčnih pasovih slišnega frekvenčnega spektra,
 • izračun dnevne in nočne ravni hrupa kot posledice emisije obravnavanega vira hrupa,
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah in izračunu obremenitve okolja s hrupom.
Mejna vrednost ravni hrupa je vrednost ravni hrupa, določena z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju za posamezno območje varstva pred hrupom v naravnem ali življenjskem okolju za dnevni in nočni čas glede na občutljivost območja za učinke hrupa, na podlagi katere se določa čezmerna obremenitev s hrupom in je:
 • mejne vrednosti kazalcev hrupa za območje (mejna raven),
 • mejne vrednosti kazalcev hrupa za posamezni vir hrupa (mejna raven za vir hrupa),
 • mejne kritične vrednosti kazalcev hrupa za območje (kritična raven),
 • mejne vrednosti koničnih ravni kazalcev hrupa za območje (za vir hrupa).
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih