07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Ocene obremenitve hrupa v okolju

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) določimo skupno ocenjeno obremenitev hrupa s kombiniranim kazalcem (dan-večer-noč) po naslednjih standardih in uredbah:
  • ISO 1996/1: dec 1996: Opis in merjenje hrupa v okolju, osnovne količine in postopek
  • ISO 1996/2: dec 1996: Opis in merjenje hrupa v okolju, zbiranje podatkov
  • ISO 1996/3: dec 1996: Opis in merjenje hrupa v okolju, uporaba pri mejnih vrednostih hrupa
  • Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju  – priloga 1,
  • Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/05).
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih