07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Trener varne vožnje

Prijavnica (za ogled potrebujete Adobe Reader)

Usposabljanje za izvajalce programa vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic za voznike začetnike - trenerji varne vožnje in izvajalci skupinskih delavnic.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki bodo izvajaliusposabljanje iz varne vožnje ter skupinske delavnice za voznike začetnike, sestavljeno pa je iz teoretičnega dela v obsegu 50 šolskih ur, ter praktičnega dela v obsegu 24 ur.

Pogoji za vključitev v program

Trener varne vožnje
 • ima najmanj srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo;
 • ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije;
Izvajalec skupinske delavnice
 • ima univerzitetno izobrazbo psihologije, sociologije, pedagogike, andragogike ali prometa,
 • ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti v cestnem prometu.

Program

Teoretični del obsega predavanja iz naslednjih tematskih sklopov:
 • osnove poučevanja, podajanja snovi, vodenje razprave in psihologije
 • tehnične osnove in delovanje fizikalnih zakonitosti pri vožnji
 • tehnika zaviranja v sili
 • možne reakcije vozila pri vožnji na ovinku in razlogi za zanašanje vozila na ovinku
 • upravljanje vozila
 • varnostne naprave na vozilu
 • soočenje voznikov s tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami.
Na koncu teoretičnega dela morajo biti kandidati sposobni sami izdelati učni načrt za vadbo varne vožnje in ga predstaviti.

Praktični del usposabljanja B kategorije obsega vaje iz naslednjih področij:
 • upravljanje in vodenje vozila
 • zaviranje v nevarnosti in umikanje nenadni oviri
 • varnostna razdalja
 • vodenje vozila v zavojih in reševanje iz nevarnih situacij v zavoju
 • reševanje ob nenadnem zanašanju vozila.
Praktični del usposabljanja A kategorije obsega vaje iz naslednjih področij:
 • upravljanje in vodenje vozila
 • vodenje vozila v zavojih
 • varnostna razdalja
 • umikanje nenadni oviri
 • zaviranje v nevarnosti in umikanje nenadni oviri.
Udeleženci praktični del usposabljanja opravljajo na vozilih, ki jih zagotovi izvajalec usposabljanja. Možna je uporaba tudi lastnih vozil.

Trajanje usposabljanja:
 • 7 dni (teoretični del 4 dni, praktični del 3 dni).
Kraj usposabljanja:
 • teoretični del: Brežice, Zagreb (izvajalec Posavc d.o.o.)
 • praktični del: poligon AMC Zagreb (izvajalec SB&MB d.o.o.).
Cena usposabljanja brez 20% DDV-ja po osebi:
 • Trenerji varne vožnje: 1.300,00 EUR za B kategorijo
 • Izvajalci skupinskih delavnic: 500,00 EUR
 • Način plačila: 40% pred pričetkom usposabljanja, 60% ob zaključku usposabljanja.
Cena vsebuje:
 • teoretično in praktično usposabljanje,
 • gradivo, uporabo vozil in malico.

Izpit za trenerja varne vožnje

Po končanem usposabljanju mora kandidat za izvajalce programa za vadbe varne vožnje za voznike začetnike pred izpitno komisijo opraviti izpit, ki obsega:

Teoretični del:
 • izdelava priprave za izvedbo teoretičnega dela programa vadbe varne vožnje,
 • nastop - kandidat za izvajalca programa usposabljanja za voznike začetnike v delu vadbe varne vožnje izvede učno uro (na temo iz teoretičnega dela programa vadbe varne vožnje) in
 • ustni zagovor.
Praktični del:
 • prikaz izvedbe praktičnih nalog z motornim vozilom tiste kategorije, za katero želi kandidat postati izvajalec programa usposabljanja za voznike začetnike v delu vadbe varne vožnje,
 • izvedba praktičnih nalog (v funkciji izvajalca programa usposabljanja za voznike začetnike v praktičnem delu vadbe varne vožnje) z voznikom motornega vozila ustrezne kategorije in
 • ustni zagovor.

Izpit za izvajalca skupinske delavnice

Po končanem usposabljanju mora kandidat za izvajalca programa usposabljanja za voznike začetnike v delu skupinskih delavnic pred izpitno komisijo opraviti izpit, ki obsega:
 • izdelavo priprave za izvedbo skupinske delavnice po programu usposabljanja za voznike začetnike,
 • nastop - kandidat za izvajalca programa usposabljanja za voznike začetnike v delu skupinske delavnice izvede predavanje v trajanju ene učne ure (na temo soočenja voznikov s tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami) in
 • ustni zagovor.
Program izvajamo na podlagi pooblastila Ministrstva za notranje zadeve št. 430-680/2008/61 (134-12) iz dne 01.02.2010 skupaj s podjetjem SB&MB d.o.o.

Prijavnica (.pdf - za ogled potrebujete Adobe Reader).
© 2023, Posavc d.o.o. | O piškotkih