07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Ocena požarne ogroženosti

Oceno požarne ogroženosti morajo izdelati:
 • načrtovalci ukrepov varstva pred požarom pri graditvi in rekonstrukciji objektov, za katere je obvezna izdelava študije požarne ogroženosti,
 • lastniki in uporabniki poslovnih ter industrijskih objektov in
 • lokalne skupnosti
  • pri pripravi načrtov varstva pred požarom,
  • pri pripravi načrtov zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. l. RS, št. 70/96, 05/97) izdelujemo oceno požarne ogroženosti, ki zajema ocenjevanje požarne ogroženosti v naslednjih okoljih:
 • naravnem okolju,
 • bivalnem okolju,
 • industrijskem okolju, ki ni obremenjeno z nevarnimi snovmi,
 • industrijskem okolju, obremenjenim z nevarnimi snovmi,
 • prometu.
Na podlagi ugotovitve, katera okolja zajema območje, se izdela ocena požarne ogroženosti za posamezno okolje, na podlagi posameznih ocen, pa skupna ocena požarne ogroženosti. Z oceno se ugotavljajo naslednje stopnje požarne ogroženosti posameznega okolja:
 • 1. stopnja 1 – zelo majhna požarna ogroženost,
 • 2. stopnja 2 – majhna požarna ogroženost,
 • 3. stopnja 3 – srednja požarna ogroženost,
 • 4. stopnja 4 – srednja do povečana požarna ogroženost,
 • 5. stopnja 5 – velika požarna ogroženost in
 • 6. stopnja 6 – zelo velika požarna ogroženost.
Na podlagi ugotovljenih stopenj požarne ogroženosti mora zavezanec načrtovati in izvajati dejanski ogroženosti primerne ukrepe varstva pred požarom.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih