07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Varstvo pred požarom

Usposabljanje za varstvo pred požarom

Izvajamo usposabljanja delavcev za varstvo pred požarom, kar predpisuje Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 03/07- UPB-1, 09/11), Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 32/11 in 61/11).

Usposabljanja se izvaja na osnovi določb 20. člena Zakona o varstvu pred požarom, ter 4. člena Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, usposobljen za varstvo pred požarom ob pogojih iz prvega odstavka 20. člena Zakona o varstvu pred požarom po programu, ki zajema teoretično in praktično znanje, predvsem pa o:
 • pogojih na delovnem mestu v posameznem poslovnem ali industrijskem objektu (delovnih razmerah),
 • nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije,
 • preventivnih ukrepih,
 • normativih,standardih in o tehničnih predpisih za varstvo pred požarom,
 • opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom,
 • uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov.
Storitev usposabljanja za varstvo pred požarom obsega:
 • izdelavo programa usposabljanja,
 • usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom,
 • izvajanje preizkusov teoretične in praktične usposobljenosti delavcev,
 • izdelavo zapisnika usposabljanja,
 • izdajo potrdil o uspešno opravljenem usposabljanju.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih