07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Evakuacija in gašenje

Gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije

Obveznosti delodajalca v zvezi z gašenjem začetnih požarov in izvajanjem evakuacije so določene v Pravilniku o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) in Pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 32/11 in 61/11). 

Delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, poleg ostalih obveznosti v požarnem redu za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določi osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo.

Usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb, ki lahko opravljajo požarno stražo, ter periodično usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, se izvaja periodično na 3 leta.

Delodajalec, ki mora v skladu s Pravilnikom poleg požarnega reda izdelati tudi načrt evakuacije in požarni načrt, mora v požarnem redu izmed zaposlenih v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev. Takšen delodajalec mora na vsakih 200 ljudi v objektu določiti izmed zaposlenih v vsaki izmeni še po eno osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih