07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Izjava o varnosti

Izdelava izjave o varnosti

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec izdelati izjavo o varnosti z oceno tveganja in upoštevati varnost tistih, ki z delovno opremo upravljajo oziroma je ta v njihovi bližini. Izjava o varnosti je listina, ki vsebuje opis delovnega procesa z ocenjevanjem tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare ter določa varnostne ukrepe.

V izjavi o varnosti delodajalec opredeli vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev za ta namen.

Storitev obsega:
  • tehnični ogled in ugotovitev dejanskega stanja,
  • izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja,
  • določitev potrebnih ukrepov.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih