07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Varno delo

Usposabljanje delavcev za varno delo

Izvajamo usposabljanja delavcev za varno delo, kar predpisuje 19. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011).

Zakon o varnosti in zdravju pri delu v 28. členu določa, da mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi vsebinsko obnavljati in spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Delodajalec mora določiti obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare in za tiste delavce, ki delajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe pri delu in zdravstvene okvare pogostejše.

Rok za občasne preizkuse iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dveh let. Storitev usposabljanja za varno delo obsega:
  • izdelava programa usposabljanja,
  • usposabljanje delavcev za varno delo,
  • izvajanje preizkusov teoretične in praktične usposobljenosti delavcev,
  • izdelava zapisnika usposabljanja,
  • izdaja potrdil o uspešno opravljenem usposabljanju.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih