07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com
DSC09535

Pregled strojev in naprav

Opravljamo prve in periodične preglede delovne opreme v vseh panogah gospodarstva in malega gospodarstva ter kmetijstva in gozdarstva.

Preglede delovne opreme predpisuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki predpisuje prve preglede delovne opreme pred prvim zagonom ali po premestitvi na drugo mesto in periodične preglede, ki ne smejo biti daljši od treh let. Sredstva za delo je potrebno pregledati in preizkusiti ter si pridobiti poročila o pregledu in preizkusu na podlagi predhodnega zapisnika o pregledu.

Izvajamo:
  • preglede strojev in naprav,
  • preglede dvigal, avtodvigal, dvižnih platform in košar za delo na višini,
  • pregled viličarjev,
  • pregled strojev težke gradbene mehanizacije ter
  • druge delovne opreme.
Storitev obsega:
  • ugotovitev dejanskega stanja delovne opreme in pripadajoče dokumentacije,
  • izdelavo zapisnika o ugotovitvah in
  • izdelavo poročil o pregledu in preskusu.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih