07 49 90 480  /  info@posavc.si
visitposavje.com

Koordinacija na gradbiščih

Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. 

Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta. 

Izvajamo koordinacijo za varnost in zdravje v pripravljalni fazi:
  • usklajevanje izvajanja določb Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05), (v nadaljevanju Uredbe),
  • zagotavljanje izdelave varnostnega načrta v skladu s prilogo V. Uredbe, s katerim so določena pravila, ki se nanašajo na zadevno gradbišče, upoštevajoč po potrebi tudi industrijske dejavnosti na gradbišču; ta načrt mora vsebovati tudi posebne ukrepe glede del, ki spadajo v eno ali več kategorij priloge II. Uredbe;
  • pripravljanje dokumentacije, ki ustreza značilnostim projekta in ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je potrebno upoštevati pri vsakem nadaljnjem delu (v fazah uporabe, vzdrževanja, rušenja itd.).
Izvajamo koordinacijo na gradbišču v fazi gradnje:
  • usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu,
  • usklajevanje izvajanja ustreznih določb in s tem zagotavljanje, da bodo posamezni izvajalci dosledno upoštevali temeljna načela varnosti in zdravja pri delu in ravnali skladno z zahtevami odredbe,
  • usklajevanje varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču,
  • preverjanje varnega izvajanje delovnih postopkov in usklajevanje načrtovane aktivnosti,
  • zagotavljanje, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.
© 2024, Posavc d.o.o. | O piškotkih